Flyskrækkursus - overvind din angst

Fokus på kurset er den psykologiske del som handler om, hvordan du forstår og håndterer din angst samt den flytekniske del, som er fakta om flyvning, der skal sikre, at din flyskræk ikke er forankret i forkert viden.

Flyskrækkursus - overvind din angst

Underviserne er autoriseret psykolog Henriette Elkjær og aktiv pilot i SAS Morten Andersen.

Fokus er på 2 centrale dele - den psykologiske del som handler om, hvordan du forstår og håndterer din angst samt den flytekniske del, som er fakta om flyvning, der skal sikre, at din flyskræk ikke er forankret i forkert viden. I den flytekniske del gennemgås en flyvning fra a- z og du bliver hjulpet til at skelne fantasi fra fakta.

Du vil bl.a. få en forståelse af, hvad der egentlig sker, når du flyver:

  • Hvordan er flyveren opbygget?
  • Hvorfor falder den ikke ned?
  • Hvorfor er det sikkert at flyve?
  • Hvad betyder de lyde, du oplever, når du flyver?
  • Hvad er turbulens?
  • Hvordan håndterer piloten uvejr?
  • Hvad med terror?

Her vil der være rig mulighed for at få besvaret spørgsmål om, hvad der sker, når vi flyver. I den psykologiske del får du en grundig og mere nyttig forståelse af din angst, og hvad der sker i hjernen og kroppen, når du oplever angst. Du inviteres også til en grundlæggende ny måde at betragte og håndtere din angst på, så den ikke bliver styrende og begrænsende for dit liv. Der vil som en del af dette introduceres simple afspændings- og mindfulnessøvelser.

Om underviserne

Pilot i SAS Morten Andersen

Med mere end 12.000 flyvetimer og over 20 års erfaring, hvor Morten blandt andet har arbejdet med arbejdsmiljø, flysikkerhed og luftfartsregler i hhv. Skandinaviens største luftfartsselskab og trafikstyrelsen, skal han være med til at sikre, at dine tanker og følelser omkring flyskræk ikke er forankret i forkert viden.

Viden og fakta om flyvning skal være en del af din værktøjskasse til at håndtere din angst - så du kan føle dig bedre rustet til din næste rejse.

Morten flyver som aktiv pilot i en Airbus 320 og har gennem sin karriere fløjet et bredt udsnit af forskellige flytyper, som har givet ham den erfaring, der skal sikre dig den forståelse, du har brug for til at arbejde med din flyskræk.

 

Autoriseret psykolog Henriette Elkjær

Henriette har arbejdet i privat praksis siden 2006 og har mange års erfaring med behandling og rådgivning af angst. Hun arbejder med tilgangen ACT (Acceptance & Commitment Therapy), som handler om at hjælpe mennesker til at leve et rigt og meningsfuldt liv sammen med den uundgåelige smerte og angst, der er en del af tilværelsen.

Der arbejdes med at acceptere det, der ikke ligger indenfor vores umiddelbare kontrol samt at engagere os i de handlinger, der øger vores livstilfredshed og trivsel på den lange bane.

I forbindelse med denne tilgang arbejder Henriette med mindfulness, som er et centralt redskab til at kunne rumme og være med de følelser og tanker, som synes smertefulde og begrænsende. Sammen med viden fra neuropsykologien og den evolutionære psykologi anvendes ACT og mindfulness, når hun hjælper mennesker med at håndtere deres flyskræk.