Personlig udvikling

Meditation og mindfulness

Meditation og mindfulness er i dag et veldokumenteret redskab til at håndtere både det psykiske og det fysiske niveau i os. Gennem arbejdet med meditation og mindfulness er det muligt at blive klogere på sig selv og de kvaliteter og styrker, som ligger i os alle. Det er en form for psykisk wellness, som også har positive effekter på vores fysik.
Du kan bruge det som et redskab til at finde positiv energi og overskud i en hektisk hverdag. En energi der gør dig i stand til at være mere nærværende, finde større frihed og følelse i dit liv og være mere tilstede i nuet.

Meditation og mindfulness kursus Randers.