Personlig udvikling

Meditation

Meditation er et simpelt redskab til at blive klogere på sig selv og de kvaliteter, som ligger i os alle. Man kan kalde det for mental hygiejne!
Du kan bruge det som et redskab til at finde positiv energi og overskud i en hektisk hverdag. En energi der gør dig i stand til at være nærværende og tænke fremad.