Personlig udvikling

Meditation for mænd


Er meditation noget for mænd?


Ja, selvfølgelig. Meditation har beviselig positiv effekt på stress og stress-forebyggelse, brug af vores ressourcer, fokusering, koncentration, nærvær, humør og en lang række fysiske sygdomme. Noget som i vores travle mande-liv vil være en god ide at tage fat i, håndtere eller forebygge.

Mange mænd tenderer til at synes, at hvis noget handler om følelser, er det alt for besværligt, det er kvindesnak, noget man ikke taler om eller ikke er vant til at tale så meget om, noget ikke-maskulint.
I denne mande meditationsgruppe bliver der plads til at være mand. Der vil være fokus på masku-line problematikker, mandens følelsesliv, mandens forhold til kvinder og deres følelsesliv og man-dens måde at være i verden på. Vi skal have noget mandemeditation og noget mandesnak.

Der vil på kurset blive gennemgået og øvet enkle basis meditationsteknikker. Desuden vil vi arbejde med meditations-teknikker, som kan trænes og bruges, når vi går, løber en tur, går fra computeren til printeren, ja mulighederne er mange, hvis man lærer og træner disse teknikker. 

De fleste mennesker kender til stress i den ene eller anden form og har sandsynligvis lagt mærke til, hvordan det påvirker krop og sind. Stress er kroppens og psykens reaktion på bestemte ude- og indefra kommende signaler og er kroppens og menneskets indbyggede beredskab til at klare al-vorlige situationer. Hvis denne påvirkning kun viser sig, når der er brug for den, er det i bund og grund en sund og nødvendig reaktion, som er “designet” til at redde os i “flygt eller kæmp situatio-ner”. Problemet er, at denne reaktion viser sig mange gange dagligt, når vi ikke har brug for den. De fleste vil derfor være i den situation, at de dagligt bliver påvirket uhensigtsmæssigt i krop og psyke, og da gentagne og langvarige påvirkninger slider på vores krop og vores psyke, vil det kunne gavne os at have et værktøj, som kan fjerne eller mindske disse påvirkninger. 

Jeg vil sammen med jer vise, hvordan meditation kan bruges til at øge fokusering, på det I gør i dagligdagen. Samtidig vil jeg vise hvordan meditation kan bruges til at håndtere stress og uhensigtsmæssige tanker, som tager vores opmærksomhed væk, fra det vi ønsker at være opmærksomme på i vores hverdag. 

Meditation skal trænes, hvis det skal have effekt, og jeg vil fortælle om og vise jer simple øvelser, som kan trænes på stolen, på sofaen, på gå- eller løbeturen, med tiden måske i bilen og ved ellers mere eller mindre opmærksomhedskrævende opgaver. 

 Jeg er faldet over udtrykket “opbygning af mentale muskler”, som jeg synes beskriver, at man skal arbejde med meditation løbende og forhåbentlig dagligt, hvis det skal have den ønskede effekt. Det kan skræmme mange, men den gode oplysning er, at vi kan træne det samtidig med, at vi fortager os andre ting. 

Tænk hvis du kunne træne til et 1/2 marathon eller noget andet, mens du var igang med dit arbejde, din opvask, din køretur eller på vej til indkøb. Det er en mulighed at træne meditation, mens du foretager dig andre ting end meditation. Vi vil arbejde med meditationsteknikker, som kan trænes og bruges, når vi er i gang i dagligdagen.