Randers Yoga Festival 2017

Asthanga Vinyasa Yoga

Ashtanga Vinyasa Yoga
Ashtanga vinyasa yoga er en dynamisk yogaform, hvor man sammenkæder
åndedræt og bevægelse, så stillingerne (asanas) afløser hinanden i et flow
fra start til slut. Vinyasa betyder bevægelse/åndedrætssystem og det, at man
sammensmelter det indre med det ydre i en Vinyasa. Det er på forhånd fastlagt,
hvor i en stilling man skal ånde ind og ud, ligesom der er en fastlagt
måde at komme ind og ud af hver enkelt stilling. Endelig udføres stillingerne i
en ganske bestemt rækkefølge.
Ashtanga vinyasa yoga arbejder både på det fysiske og det mentale plan. Tre
helt centrale elementer er ujjayi åndedrættet, de tre kropslåse mula
bandha (rodlås), uddiyana bandha (mavelås) og jalandhara bandha (hagelås)
samt de visuelle fokuspunkter dristi. Når disse tre går op i en højere enhed,
kaldet tristana, kan man opleve yogaen som meditation i bevægelse.