FOFs bestyrelse

Anne Marie Winther 
Formand
Niels Ebbesens Gade 30, 1.tv.
8900 Randers C
aw@konsekvens.nu 

Gert Pedersen
Næstformand
Dronningensgade 11, st.
8900 Randers
gert@dyrehave.dk 

Lise Jeppesen
Menigt medlem
lj@randerskunstmuseum.dk
  
Birgitte Jørgensen 
Menigt medlem
bij@dahllaw.dk

Penina Risgaard

Menigt medlem 

Mette Lund Jørgensen

Menigt medlem

Merete Strøm
Lærerrepræsentant
meretestrom@hotmail.com

Gloria Jensen

Kursistrepræsentant
tchai-5@hotmail.com

Mitten Ferrar
1. suppleant