FOFs bestyrelse

Randers-Purhus-Mariager 

 

Formand
Annemarie Winther
aw@annemariewinther.dk

Næstformand
Gert Pedersen
gert@dyrehave.dk

Medlem af bestyrelsen
Lise Jeppesen
lj@randerskunstmuseum.dk

Medlem af bestyrelsen
Thomas Pilgaard Larsen
TPL@KM.DK

Medlem af bestyrelsen
Cicilie Inge Poulsen
CIP@KM.DK

Medlem af bestyrelsen
Elsebeth Hesselberg
elsebethesselberg@gmail.com

Medlem af bestyrelsen
Mitten Ferrar
mitten@ferrarum.dk

Suppleant til bestyrelsen
Chresteria Neutzsky-Wulff
chresteria@chresteria.dk

Lærerrepræsentant
Merete Strøm
meretestrom@hotmail.com

Kursistrepræsentant
Anna Margrethe Beck
beckannamargrethe@gmail.com