EDB

E-sport

Med Kenan Hansen indehaver af Nova Data Sønderborg og Team Nova Data

Kenan Hansen vil denne kursusaften visualisere overfor forældre og pårørende til børn og unge mennesker, hvad det vil sige og hvad det betyder for barnet at begive sig ud i og blive fanget af aktiviteter i den virtuelle verden.

Der findes mange fordomme i forhold til børn og unge menneskers færden på nettet og især i forhold til online-gaming.

Kenan Hansen vil afmystificere og afværge nogle af disse fordomme.

Dette gør han bl.a. via en visuel demonstration af online-gaming og ved at orientere om, hvordan barnets spilletrang kan struktureres og disciplineres via de redskaber som e-sport anvender under træning og uddannelse af deres spillere.

I løbet af aftenen vil der være eksempler på, hvordan e-sporten har styrket de unge mennesker i forskellige personlige kompetencer og hvordan de med fordel gør brug af disse styrkede kompetencer i dagligdagen.