For udviklingshæmmede

Bevægelse og leg - for handicappede

Med idrætslærer Gary David Walsh

Kurset er for alle, der gennem øvelser og leg har lyst til at styrke kroppens muskler og forbedre motorikken.

Du skal være selvhjulpen. Der bliver mulighed for at arbejde med træningsredskaber, der er lette at betjene.