Foredrag

Afslutning af 1. Verdenskrig

Med lektor Jørn Buch

Compiegne den 11.11 kl. 11 i 1918 - Våbenstilstanden efter 1. Verdenskrig

1.Verdenskrig begyndte i 1914 for over 100 år siden. Alle krigens parter havde alene udarbejdet offensive planer for krigsførelsen, da man regnede med, at krigen ville slutte inden jul samme år. Men i stedet blev det til mere end fire års forfærdelige kampe i skyttegravene med masser af bombardementer, opslidende krigshandlinger og store tab til følge. Krigen sluttede den 11.11. kl.11 1918 med våbenstilstanden i en jernbanevogn i Compiegne, 90 km nord for Paris. Det var her de vestallieredes øverstkommanderende marskal Foch havde sit hovedkvarter. Krigen på Vestfronten havde udelukkende foregået i Flandern i Belgien og i Nord-Frankrig, som overalt var præget af massive ødelæggelser. Det skulle få stor betydning for freden.                                                                                                                            

Foredraget vil kort gøre rede for krigens forløb, men hovedvægten vil handle om baggrunden for våbenstilstandsforhandlingerne i Compiegne og for aftalens indhold, som fik afgørende betydning for den endelige fred i Versailles i 1919 – den fred som tyskerne med rette kaldte et diktat, og som lagde kimen til Hitlers magtovertagelse og dermed 2.Verdenskrig i 1939.