Foredrag

Det moderne Kina

Med lektor Jørn Buch, Haderslev

Hvad er det moderne Kina? Det er svært at forestille sig den rasende kapitalisme i Kina i dag uden at sætte den i forhold til det kommunistiske system. Kina's kommunistiske system fik en helt anden drejning end den sovjetiske og den østeuropæiske kommunisme, da den i høj grad byggede på bønderne og på den kinesiske tradition fra Konfucius.

Kina har i årtusinder været et lukket land, et land som ikke ønskede at komme i kontakt med andre. Navnet "Kina" betyder netop riget i midten.

Foredraget vil se på det nye Kina, som startede med Opiumskrigen i 1839. Der vil også blive diskuteret, hvilken betydning åbningen af Kina fik for den kommunistiske sejr i 1949. Specielt vil den kommunistiske udvikling blive præsenteret, og herunder Mao's katastrofale kulturrevolution i 1960érne. Der vil til sidst blive set på udviklingen af Kina efter indlemmelsen af Hongkong i 1997.

 FOREDRAGET ER AFLYST