Foredrag

Friserne i fortid, nutid og fremtid – et folk uden stat.

Foredrag med lektor Jørn Buch, Haderslev                                                                                                                                                                                             

Friserne har levet i Frisland gennem flere årtusinder. Men Frisland er delt i flere områder: Vest-Frisland i det østligste Holland, Øst-frisland i det vestligste Tyskland og endelig Nord-Frisland i Sydslesvig, dvs. den sydligste del af det gamle danske Sønderjylland, hvortil friserne indvandrede omkring 800 e.Kr., dvs. i den tidlige Vikingetid. Her bosatte friserne sig på Halligerne eller byggede værfter i marsken på fastlandet. Friserne blev i Nord-Frisland straks anerkendt af de danske konger, som et særligt område med deres egen frihed og selvstyre efter den såkaldte Spadelandsret. Jyske Lov gjaldt ikke for nord-friserne, som blev anerkendt som Uthland indtil 1864.                                                                                                                 

Foredraget vil gøre rede for frisernes historie og for den frisiske kultur i dag. Det vil blive påpeget, hvor meget dansk kultur og byggestil i dag er præget af friserne. Specielt vil friseren Cornelius Petersen fra haubarg’en Vester Anflod blive nævnt. Foredraget vil også gøre rede for den frisiske selvforståelse i dag, den nord-frisiske befolknings opdeling i de nationale frisere, som siden 1920 har samarbejdet med det danske mindretal, og de tyske frisere, som i dag føler sig som tyskere med en frisisk baggrund.