Foredrag

Verdun og Somme

Med Lektor Jørn Buch, Haderslev

1. Verdenskrig udviklede sig hurtigt til at blive den fastlåste skyttegravskrig. Generalerne på begge sider af fronten forsøgte derfor at udvikle en strategi, som skulle skabe et afgørende gennembrud for dermed at få krigen afsluttet. Det blev på begge sider til de store materielle slag ved det tyske angreb på fæstningen Verdun i foråret 1916 og til det fransk-engelske angreb ved floden Somme i sommeren og efteråret 1916.                                                                                                                                          

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for disse store slag og for udviklingen af disse kampe, som i Verdun kostede ca. 700.000 soldater og ved Somme omkring en million soldater livet. Da kampene ebbede ud, havde fronten ikke flyttet sig mere end 50 km.                                                                                                                                    

Det vil i foredraget endvidere blive diskuteret, hvad konsekvenserne af disse berygtede kampe blev, specielt for kampene i Flandern i 1917 og på Østfronten.