Krop og bevægelse

Mindfulness basereret personlig vækst og Qigong

Med Sönke Büsen

​Mindfulness forbindes i dag typisk med stresshåndtering m.m. Mindfulness kan dog anvendes i langt flere sammenhænge som fx i diverse klassiske kinesiske kunstformer som kalligrafi og kampkunst - noget, der viser mindfulnesstræningens bredde. Mindfulness danner en effektiv metode til at betragte sig selv, ens synsvinkler, motiver, ønsker og handlinger mm. Sådanne betragtninger vil kunne danne grundlag for at udforske det, der kunne fremme ens personlige vækst til en mere afbalanceret og social person.

Kurset vil kunne give dig nogle overordnede redskaber til ikke kun at tackle hverdagens udfordringer men også at anvende udfordringer til mere vækst i stedet for at se dem som forhindringer. Husk, at visdom opnås gennem måden, vi tackler med- og modgang. Meditation kan understøtte dette.Udover, at vi primært arbejder med mindfulness, vil også positiv psykologi og C.G. Jungs analytiske psykologi samt den kinesiske bevægelseslære Qigong inddrages. Kurset giver dig nogle overordnede redskaber - både til at tackle hverdagen men også til at anvende hverdagen som materialet til mere vækst, kreativitet og især en større handlingsfrihed.


Gratis introduktionsmøde den 12. september 2018, kl. 19.30, bare mød op.