Krop og bevægelse

Bevidst nærvær i bevægelse

Denne træningsform er velegnet, hvis du har kroniske smerter. Øvelserne bidrager til indre ro og større personligt overskud og kan hjælpe til bedre at kunne rumme smerter. Formen er meditation, som, når den laves i bevægelse, bliver lettilgængelig.

Øvelserne er nænsomme bevægelser fra forskellige liggende, stole-siddende og stående udgangsstillinger, hvor den enkelte støttes i hensigtsmæssig belastning af kroppen. Højst 10 deltagere.- Anna Franciere er fysioterapeut, afspændingspædagog og spirituel mentor. www.annafranciere.dk