Foredrag | foredragsrækker kulturhøjskoler

Sidstehjælpskursus

Sidstehjælpskursus – folkeoplysning om døden
Folkeoplysning om døden – Hvorfor nu det?
Kursus har til formål at bibringe almenbefolkningen øget viden om døden, og derved gøre den enkelte bedre i stand til at stå/være i denne svære situation i sit liv. Mange oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold til at forvalte dødsproblematikker.
Målgruppen er hele Danmarks befolkning. Det kan være vågetjenester, humanitære foreninger men også alle borgere, der vil vide mere om den sidste levetid.
Der bliver lagt vægt på at formidle kundskaber, som dækker alle aspekter af den dødende og dødsprocessen: Fysiske/kropslige forhold, psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger, samt eksistentielle og religiøse temaer.Forløbet ledes af to Sidstehjælps-instruktører fra Svanevig Hospice.  Afvikles i samarbejde med Foreningen for Palliativ Indsats. 
Pris: kr. 250, inkl en let anretning