Bestyrelse

 FOF Sydøst bestyrelse:
Valgt 28. marts 2019

Formand
Asger Hansen
Syrenvænget 3,
4690 Haslev
ah-agentur@mail.tele.dk
56 39 83 44
40 33 68 65
Næstform.
Lone Elgkær
Kløvervænget 50
4690 Haslev
loek@haslevnet.dk
56 31 33 66
41 84 33 66
Best.medl.
Poul Bøge
Højtoften 4,
4690 Haslev
pobkat@post10.tele.dk
20 46 93 28
Best.medl.
Finn Lindhardt
Maglemosevej 48
4690 Haslev
filin@haslevnet.dk
56 31 15 18
Best.medl.
Jonna Tuborg
Nielsen
Heeringvej 31
4690 Haslev
jtuborg@mail.dk
56 39 85 05
20 78 85 05
Best.medl.
Tommy Torndal
Stationsvej 49
4760 Vordingborg
tommytorndal@gmail.com
29 88 03 88
Best.medl.
Anne-Grethe
Jakobsen
Lundevej 19, Sundby
4800 Nykøbing F.
annegrethejakobsen99@gmail.com
61 30 42 58
Best.medl.
Flemming P. Egholm
Hans Ditlevsensgade 40
4800 Nykøbing F.
pultz@post1.tele.dk
54 85 75 46
40 15 75 46
Best.medl.
Lars Peter Buhl
Bøgevej 37
4970 Rødby
larsbuhl44@gmail.com
22 60 49 70
Best.medl.
Georg Brack
Madsens Vænge 11
4945 Femø
georgbrack@gmail.com
29 66 08 03
Lærerrepr.
Anita Holm Poulsen
Orupgade 18
4640 Fakse
anitaholmhansen@hotmail.com
56 78 88 42
61 79 88 42