Foredrag

Foredrag med Nanna Mia Hansen

Relationen mellem hund og menneske

Hunden er menneskets bedste ven – men hvad ligger til grund for relationen mellem hund og menneske? Foredraget kommer ind på, hvordan hunden har udviklet sig til det dyr, det er i dag, og hvilken betydning det har for forholdet mellem hund og menneske.

Hør om hundens socialkognitive evner – de kognitive processer hos hunden, der ligger til grund for den social interaktion med mennesker. Foredragsholderen fortæller om hundens forståelse af mennesket, om hundens evne til at opfange, fortolke og reagere på vores intentioner og adfærd, og om evnen til at lære ved at imitere andre hunde eller mennesker.

Nanna Mia Hansen, psykolog og dyreadfærdsterapeut