Jagt-Sejlads-Slægtsforskning

Sejlerskolen

Vær sikker til søs

Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om ”det at færdes til søs”. Alle autoriserede fritidssejleruddannelser administreres af Søfartsstyrelsen, i hvis regi prøver og eksaminer afholdes.
Find beskrivelser og krav på www.fritidssejler.dk

De offentligt godkendte fritidssejleruddannelser består af:
  • Førerprøve til speedbåd
  • Duelighedsbevis (2 dele):  1. Teori og 2. Praktisk sejlads (kan erstattes af førerprøve til speedbåd)
  • Yachtskippereksamen af 3. grad
  • Yachtskippereksamen af 1. grad