Recoveryskole Vestsjælland

Kurser i recovery og livsmestring 

FOF Syd- og Vestsjælland tilbyder recoverykurser i samarbejde med AOF, PsykInfo (Region Sjællands informationsenhed) samt Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. Sammen har vi skabt Recoveryskole Vestsjælland, der tilbyder kruser indenfor recovery og livsmestring.

Læs mere

Revocery – find det, der er vigtigt for dig

Recoveryskolen er skabt ud fra det formål, at mennesker med psykisk sårbarhed kan få de samme muligheder i livet som andre. Kurser i recovery er for dig, der har psykisk sårbarhed og psykisk sygdom inde på livet. Det kan være for dig, der står midt i sårbarheden eller for pårørende til en med psykiske lidelser. Det kan også være for dig, der gerne vil arbejde mere recovery-orienteret.

På recoveryskolen deltager du i forskellige kurser, der giver dig redskaber til at klare livets udfordringer samtidig med, at du bliver klogere på dig selv.

For pårørende vil det give en større forståelse for, hvordan du bedst muligt kan støtte din pårørende på vejen mod at få kontrol over livet igen. For medarbejdere vil det give en større indsigt i at arbejde recovery-orienteret, ved at lære redskaber og opnå forståelse for hvad de psykisk sårbare går igennem.

Underviserne på recoverykurserne består af både undervisere, der selv har levet med psykisk sårbarhed, og undervisere fra psykiatrien og socialpsykiatrien. Underviserne kender selv til recovery-processer og kan derfor inspirere og formilde deres erfaringer med de forskellige processer.

Praktiske oplysninger

For alle kurser vil der være deltagerbetaling. I nogle tilfælde kan det være muligt at kommunen kan betale for deltagelsen, men det er op til den enkelte sagsbehandler at vurdere. Kurserne foregår over flere gange, og hvis du møder frem 80% af gangene, vil du få udstedt et kursusdiplom.

Der afholdes recoverykurser i Slagelse, Ringsted og Holbæk.

Hvis du gerne vil vide mere, så kontakt endelig FOF Syd- og Vestsjælland.