Sprog

Niveaubeskrivelse sprogkurser

Trin 1 - Begyndere
Målet er, at deltagerne bliver i stand til at læse, tale og forstå på begynderniveau. Den mundtlige udtryksfærdighed trænes ud fra tekster, øvelser, lydbånd og video.

Trin 2 - Let øvede
Målet er, at det grundlæggende ordforråd anvendes og udvides aktivt. Der samtales på sproget og udtryksfærdigheden trænes ud fra tekster, øvelser, lydbånd og video.

Trin 3 - Øvede
Målet er, at de allerede opnåede sprogfærdigheder styrkes og videreudvikles. Der samtales på sproget ud fra tekster, lydbånd og video.

Trin 4 - Videregående
Målet er, at det opnåede sprogniveau vedligeholdes og videreudvikles ved samtale og diskussion på sproget ud fra aktuelle emner, tekster, lydbånd og video.

Trin 5 – Let avanceret
Målet er, at det opnåede sprogniveau vedligeholdes og videreudvikles ved samtale og diskussion på sproget ud fra aktuelle emner, tekster, lydbånd og video.

Konversation
Målet er, at de opnåede sprogfærdigheder vedligeholdes og nuanceres ved samtale og diskussion på sproget om aktuelle emner ud fra tekster, artikler, korte bøger og video.

For Turboforløb gælder det at kurset kun er på 10 undervisningsgange, men på 1 lektion mere pr. undervisningsgang end de andre sproghold.