FOF Bov

Fra 1. januar 2014 har FOF Bov fælles skoleledelse med FOF Tønder.
 
Skoleleder er Gitte Petersen, som med udgangspunkt i et fælles kontor betjener begge afdelinger.
 
FOF Bov kontaktes via mail på bov@fof.dk og via telefon 7472 3939.
 
Postadressen er FOF Bov, Viben 39, 6270 Tønder
 
De 2 FOF afdelinger har hver sin bestyrelse og er selvstændige afdelinger under fælles skoleledelse.
 

Bestyrelsen i FOF Bov består efter generalforsamlingen 17. februar 2015 af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Allan Poulsen
Lau Nørgaard
Stig Möglich Rasmussen
Helle Axelsen-Bech
Hanne Fedders

Indtil generalforsamlingen den 17. februar 2015 blev bestyrelsesansvaret båret af :
Poul Østergaard
Bente Tønder
Marion Hansen
Yvonne Jespersen
Anne Grethe Hinz
Willi Nielsen (suppleant)