Lær førstehjælp med hjertestarter

Førstehjælp

førstehjælp
Lær at yde førstehjælp - også med hjertestarter

I får både teoretisk og praktisk undervisning i at håndtere vanskelige situationer og ulykker i fællesskab, så I kan handle sikkert og hurtigt, hvis en kollega eller kunde f.eks. falder om med hjertestop og skal genoplives. 

Instruktøren har mange års erfaring med at undervise i førstehjælp og har gennemgået en specialuddannelse og bliver løbende opdateret med den nyestIe viden inden for førstehjælp.