Duelighedsprøve - sejlads

Duelighedsbevis

Navigation - duelighedsprøven

Vil du være sikker til søs?

Kurset omfatter det, af Søfartsstyrelsen fastsatte pensum til teoriprøven, som bl.a. omfatter: navigation med opgaver i søkortet, farvandsafmærkning, søvejsregler, søsikkerhed, brand, vagthold i skibe og bevarelse af havmiljøet. Der der afsluttes med prøve overfor en bemyndiget af søfartsstyrelsen.  FOF hjælper på dig vej, så du bliver fortrolig med alt det teoretiske, når man gerne vil sejle sikkert med sig selv og familien.

Der er en del hjemmearbejde - og der må påregnes udgifter til kort og lærebøger samt prøven. Disse udgifter er FOF uvedkommende. Nærmere information og vejledning hos underviseren.