FOF Tønder

Fra 1. januar 2014 har FOF i Tønder og FOF i Bov fælles skoleledelse.
 
Skoleleder er Gitte Petersen, som betjener begge afdelinger fra et fælles kontor.
 
FOF Tønder kontaktes via mail på toender@fof.dk og via telefon 21 66 88 58.
 
Postadressen er FOF Tønder, Viben 39, 6270 Tønder
 
De 2 FOF afdelinger har hver sin bestyrelse og er selvstændige afdelinger under fælles skoleledelse.
 
 
FOF Tønders bestyrelse har følgende medlemmer:
Allan Poulsen (Formand) 
Lau Nørgaard (Næstformand)
Hanne Fedders (sekretær)    
Kenny Christiansen                                    
Eva K. Petersen
Anita Kragelund.