Inspirationsforum

Inspirationsforum for FOF's sprogundervisere

Vi inviterer hermed FOF’s sprogundervisere til en spændende inspirationsdag med både fagligt oplæg, faglige workshops og mulighed for at møde FOF-sprogkolleger fra nær og fjern.

Vi vil rigtig gerne inspirere dig og gøre dig endnu klogere. Derfor arrangerer vi dette inspirationsforum, som er gratis for dig som sprogunderviser hos FOF at deltage i.

Tid og sted
Vi afholder inspirationsforummet fredag den 4. oktober 2019 kl. 09:15 – 16:00 på Middelfart Bibliotek på adressen: Havnegade 6, 5500 Middelfart

Indhold
Efter vi har sagt godmorgen og fået lidt at spise, vil professor emerita Birgit Henriksen fra Københavns Universitet holde et oplæg om fremmedsprogstilegnelse og sprogpædagogik.

Eftermiddagen byder på 3 forskellige workshops, hvoraf du som deltager kan tilmelde dig én.

De 3 workshops er: 
Workshop A: ”Ordforrådstilegnelse og undervisning - hvad, hvorfor og hvordan?” v/ Birgit Henriksen
Workshop B: ”Ordblinde i fremmedsprogsundervisningen – hvem, hvilke vanskeligheder, og hvordan kan de bedst inkluderes?” v/ undervisningskonsulent Søren Storm, KVUC 
Workshop C: ”Styrk din stemme” v/ sang- og talepædagog Henriette Lundbøl. 

Du kan læse mere om dagens program, oplæg og workshops herunder. 

Tilmeldingslink finder du nederst her på siden (du tilmelder dig arrangementet inkl. workshop via samme link).

Program for dagen  
Kl. 09:15 – 09:50: Ankomst og morgenmad 
Kl. 09:50 – 10:00: Velkomst v/Nina Bak, FOF’s sekretariat
Kl. 10:00 – 10:50: ”Fremmedsprogstilegnelse og sprogpædagogik” v/ professor emerita Birgit Henriksen 
Kl. 10:50 – 11:00: Pause
Kl. 11:00 – 12:00: ”Fremmedsprogstilegnelse og sprogpædagogik” (fortsat)
Kl. 12:00 – 12:45: Frokost 
Kl. 13:00 – 14:30: Workshops 
Kl. 14:30 – 15:00: Kaffe/kage-pause 
Kl. 15:00 – 15:50: Workshops (fortsat)
Kl. 15:50 – 16:00: Vi mødes til fælles opsamling i Middelfartsalen 
Kl. 16:00: Tak for i dag

FOF sørger for al forplejning til deltagerne i løbet af dagen.

Oplæg

”Fremmedsprogstilegnelse og sprogpædagogik”
v/ Birgit Henriksen, professor emerita i fremmedsprogstilegnelse, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

I oplægget vil Birgit give et overblik over forskellige teorier om, hvordan fremmedsprogseleven lærer sprog, og hvad I som sproglærere kan gøre for at styrke processen. 

Fokus vil også være på læreren selv og betydningen af at sætte refleksioner i gang hos den enkelte lærer om egne antagelser om sprog, læring og den pædagogiske praksis. 

Workshops

NB: Vær opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig én af de 3 nedenstående workshops, da de foregår samtidigt alle 3. 

Workshop A

”Ordforrådstilegnelse og undervisning - hvad, hvorfor og hvordan?”

v/ Birgit Henriksen, professor emerita i fremmedsprogstilegnelse, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Baggrunden for workshoppen:
Uden ord intet sprog. Ord og faste ordforbindelser (chunks) er de centrale betydningsbærende enheder i sproget. Når vi læser, skriver, lytter og taler, støder vi hele tiden på både kendte og ukendte ord og fraser. For at kunne kommunikere på et nyt sprog, er det nødvendigt med et godt kendskab til mange forskellige ord og fraser, da det gør det muligt for os at kommunikere flydende og ubesværet og med klarhed og præcision. Et godt ordforråd driver sprogtilegnelsen fremad, skaber selvtillid og glæde ved at bruge sprog og åbner op for viden og kendskab til andre kulturer. 

Der er meget stor sammenhæng mellem sprogelevers ordforråd og deres færdigheder i lytte- og læseforståelse. Desuden er kursister uden et forholdsvis stort ordforråd ikke i stand til at udtrykke sig i tale og skrift. Behovet for at opbygge et godt ordforråd med kendskab til flere og flere ord og fraser er derfor stort for alle, der lærer sprog, og det systematiske arbejde med både ord og fraser skal derfor være et centralt element i al sprogundervisning. Hvis kursisterne ikke opmuntres til og støttes hele tiden med at udvikle deres ordforråd, vil de få sværere og sværere ved at kommunikere på fremmedsproget og læse de tekster, som der arbejdes med. De vil langsomt opleve, at dette ordforrådsefterslæb bliver større, hvilket kan skabe frustrationer og ødelægge glæden ved at arbejde med og bruge det nye sprog. 
For læreren betyder dette, at der skal findes gode og varierede metoder til at arbejde med ordforrådsundervisningen, så kursisterne hele tiden tilegner sig nye ord og fraser og dermed styrker deres muligheder for at udvikle og bruge deres sprogfærdigheder. 

Workshoppens fokus:

 • Hvad ved vi om ordviden og ordforrådstilegnelse?
 • Hvor godt et ordforråd har vores kursister brug for?
 • Hvordan kan vi systematisk arbejde med kursisternes ordforråd i undervisningen?

I workshoppen vil Birgit Henriksen fokusere på den nyeste viden om ordforrådstilegnelse. Deltagerne vil bl.a. se på betydningen af at have et godt ordforråd og undersøge forskellige typer af ord og mulige udvælgelseskriterier for arbejdet med ord i undervisningen. Workshoppen vil give ideer til, hvordan denne viden kan omsættes til praksis i sprogundervisningen. Hvilke arbejdsformer kan bruges til at sætte ordforrådstilegnelsen i gang? Hvordan kan vi sikre, at ordtilegnelsen hele tiden udvikles og konsolideres, især i forhold til at de nye ord huskes? Et centralt spørgsmål er også, hvordan ordforrådsarbejdet kan kobles sammen med tekstarbejdet, når der arbejdes med det nye sprog. 

Kompetencemål: At gøre deltagerne bedre rustet til at undervise i ordforråd i forskellige pædagogiske sammenhænge og med forskellige målgrupper.

Målgruppe og arbejdsformer: 
Workshoppen vil være relevant for alle sprogundervisere, både dem som underviser i andet- og fremmedsprog, begyndersprog eller sprog på mere avancerede niveauer. 
På workshoppen veksles mellem oplæg, diskussioner og små korte par- eller gruppeøvelser. 

Praktisk
Der kan maksimalt være 20 deltagere på denne workshop. Tilmeldinger foregår efter først-til-mølle.

Du tilmelder dig samtidig med, at du tilmelder dig hele inspirationsforummet. Linket finder du nederst på denne side.

WORKSHOP B

”Ordblinde i fremmedsprogsundervisningen – hvem, hvilke vanskeligheder, og hvordan kan de bedst inkluderes?”

v/ undervisningskonsulent Søren Storm, KVUC

Indhold
Op til 7% af den danske befolkning kan karakteriseres som ordblinde, og endnu flere oplever sproglige vanskeligheder, der besværliggør sprogtilegnelse. Som ordblind vil man typisk opleve de samme vanskeligheder, når man skal lære et nyt sprog, som man har oplevet på sit modersmål. Vi ved fra forskningen, at ordblindhed er en neurologisk funktionsnedsættelse, der giver sig til udtryk ved markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive grundet en upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Men hvordan bliver læreren opmærksom på, at der sidder en ordblind kursist på holdet? Hvad er særligt svært for den ordblinde? Og hvordan kan undervisningen bedst tilrettelægges, så også kursister med specifikke sproglige vanskeligheder inkluderes?

På workshoppen får du:

 • Viden om hvad ordblindhed er, og hvordan den kommer til udtryk i praksis
 • Redskaber til at strukturere din undervisning, så den bliver mere ”ordblindevenlig”
 • Mulighed for at dele erfaringer og viden om emnet med kollegaer 

Målgruppe
Workshoppen er for sprogundervisere, der ønsker viden om ordblindhed i teori og praksis.

Underviser
Cand. mag. Søren Storm er uddannet inden for engelsk og audiologopædi. Han har 10 års erfaring som undervisningskonsulent på ordblindeområdet, hvor han har arbejdet med ordblindeundervisning, studiestøtte og efteruddannelse af VUC-, gymnasie- og 10. klasselærere. I dag er han ansat på Københavns VUC.  

Praktisk 
Der kan maksimalt være 20 deltagere på denne workshop. Tilmeldinger foregår efter først-til-mølle.

Du tilmelder dig samtidig med, at du tilmelder dig hele inspirationsforummet. Linket finder du nederst på denne side.

Workshop C

”Styrk din stemme” (workshop i stemmebrug v. tale)

v/ sang- og talepædagog Henriette Lundbøl

Indhold
Som underviser har du et stemmekrævende job, og du er derfor afhængig af en sund og holdbar stemme. Med stemmen som et vigtigt arbejdsredskab er du nødt til at være bevidst om, hvordan du bruger den, så du undgår belastende gener som fx hæshed, træthed i stemmen, øget rømmetrang, ømhed/smerte, følelsen af en ”klump” i halsen, manglende luft til at gennemføre sætninger og stemmesvigt m.v. 
På denne intensive workshop får du indsigt i, hvordan du bruger stemmen hensigtsmæssigt, så du ikke overbelaster din stemme, så slid og skader undgås. Du får forståelse for stemmens og kroppens sammenhæng og gennem konkrete krops- og stemmeøvelser, får du redskaber til at finde/genvinde din stemmes naturlige styrke og klang. En stemme, som klinger frit og ubesværet, gør dig samtidig i stand til at kommunikere langt mere effektivt og medvirker til, at dit budskab nemmere trænger igennem. 

På workshoppen vil vi arbejde med:

 • Støttefunktion (hele kroppen skal understøtte stemmen)
 • Stemmeøvelser (ift. klang og artikulation)
 • Krops-/afspændingsøvelser
 • Kropsholdning
 • Åndedræt

Målgruppe
Workshoppen er for FOF´s sprogundervisere. Der vil være både stemme- samt kropsøvelser på gulvet. Hav gerne løstsiddende tøj på! 

Niveau
Alle sprogundervisere er velkomne.

Underviser
Henriette Lundbøl er diplomuddannet rytmisk sanger og sangpædagog ved Det Jyske Musikkonservatorium (cand. musicae) samt uddannet talepædagog. Med denne særlige baggrund har hun gennem en lang årrække opbygget stor erfaring og ekspertise i arbejdet med stemmen på et højt niveau. Henriette har undervist siden 1996 og arbejder i dag som privatpraktiserende sang- og talepædagog, hvor hun underviser private og erhvervsfolk, samt afholder stemmekurser og workshops.

Praktisk
Der kan maksimalt være 12 deltagere på denne workshop. Tilmeldinger foregår efter først-til-mølle.

Du tilmelder dig samtidig med, at du tilmelder dig hele inspirationsforummet. Linket finder du herunder.

Tilmelding
Der er 30 pladser på dette inspirationsforum, og tilmeldinger foregår efter først-til-mølle.

Du tilmelder dig inspirationsforummet (inkl. workshops – husk kun at tilmelde dig én workshop) via dette link

Har du spørgsmål til inspirationsforummet eller til vores efteruddannelsestilbud generelt, er du velkommen til at kontakte Nina Bak fra FOF’s sekretariat på nb@fof.dk eller tlf. 40 11 42 42

Vi glæder os til at se dig!