Sommerhøjskole for FOF's undervisere 2019

I løbet af 3 dage får deltagerne på Sommerhøjskolen faglig viden, indspark til pædagogisk praksis, input til innovation og bliver klogere på FOF og folkeoplysningen.

Deltagerne får rig mulighed for at hente ny inspiration til undervisningen, faglig sparring med andre undervisere, og der vil også være tid til hyggeligt samvær i skønne omgivelser. Ud over det faglige program arrangerer vi frivillige aktiviteter, som du som deltager kan være med til at stå for. Dette er en mulighed for FOF’s undervisere for at dele deres fag med andre undervisere.

Sommerhøjskolen foregår fra mandag den 1. juli til onsdag den 3. juli 2019 og bliver holdt på Severin kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Severin ligger i skønne naturomgivelser med udsigt over Lillebælt.

Sommerhøjskolen inkluderer fuld forplejning og alle deltagere får enkeltværelser. Indkvartering vil ske på henholdsvis Severin Kursuscenter og Comwell (som ligger 5 min. gang fra Severin Kursuscenter, hvor alle aktiviteter foregår).Det er op til den enkelte skoleleder at distribuere pladserne til Sommerhøjskolen. Er du interesserer i at deltage i sommerhøjskolen 2019, så kontakt din leder. 

Her kan du læse mere og se billeder fra sidste års sommerhøjskole.

Program sommerhøjskolen 2019

Herunder kan du læse mere om programmet for Sommerhøjskolen 2019. Programmet vil løbende blive opdateret. Vi forbeholder os retten til ændringer. Hvis du har spørgsmål om det praktiske omkring FOF's sommerhøjskoler, så kontakt Nina Kongshaug, tlf.: 31 32 17 36 / e-mail: nk@fof.dk eller Nina Bak tlf.: 40 11 42 42 / e-mail: nb@fof.dk.

Foreløbigt program

Dag 1: Folkeoplysning (mandag, 1. juli)
Kl. 11:00 – 12:00: Ankomst
Kl. 12:00 – 13:00: FROKOST
KL.13:00 – 15:00: Velkomst + oplæg om folkeoplysning
Kl. 15:00 – 15:30: KAFFE/KAGE-PAUSE
Kl. 15:30 – 16:30: Folkeoplysning (fortsat)
Kl. 17:00 – 17:45: Frivillige aktiviteter
Kl. 18:30 – 20:00: MIDDAG
Kl. 20:00 – 21:00: Underholdning

Dag 2: Pædagogik (tirsdag, 2. juli)
Kl. 07:15 – 08:00: Frivillige morgenaktiviteter
Kl. 07:00 – 09:00: MORGENMAD
Kl. 09:00 – 10:30: Oplæg om pædagogik v/ Annette Hildebrandt Jensen (kandidat i almen pædagogik og proceskonsulent)
Kl. 10:30 – 11:00: KAFFEPAUSE
Kl. 11:00 – 12:00: Pædagogik (fortsat)
Kl. 12:00 – 13:00: FROKOST
Kl. 13:00 – 15:00: Faglige workshops
Kl. 15:00 – 15:30: KAFFE/KAGE-PAUSE
Kl. 15:30 – 16:30: Faglige workshops (fortsat)
Kl. 17:00 – 17:45: Frivillige aktiviteter
Kl. 18:30 – 20:00: MIDDAG
Kl. 20:00 – 22:00: Underholdning/musik

Dag 3: Innovation (onsdag, 3. juli)
Kl. 07:15 – 08:00: Frivillige morgenaktiviteter
Kl. 07:00 – 09:00: MORGENMAD
Kl. 09:00 – 10:30: Oplæg om Innovation
Kl. 10:30 – 11:00: KAFFEPAUSE
Kl. 11:00 – 12:15: Innovation (fortsat)
Kl. 12:15 – 12:30: Tak for i år v/ FOF
Kl. 12:30 – 13:30: FROKOST (Sommerhøjskolen slutter efter frokost)

Foreløbig beskrivelse af oplæg

Dag 1: Oplæg

Beskrivelsen opdateres løbende

Dag 2: Oplæg

Voksenunderviserens muligheder og udfordringer v/Annette Hildebrand Jensen, lærer og cand.pæd.
En klog franskmand sagde det i 1700-tallet: ”At undervise er at lære to gange”. Og det er nok sandt, for selvom man kan sit stof, så er det en helt anden sag at give det videre til andre. Til gengæld er det et af de bedste jobs i verden, hvis det lykkes!
 
At være underviser for voksne er noget ganske andet end at undervise børn. Når det så er sagt, så er grupper af voksne selvfølgelig også forskellige afhængige af faglig baggrund, erfaringer, motivation, livssituation og geografi – for nu bare at tage et par eksempler. Men voksne har noget tilfælles ud over deres store forskellighed:

 • Voksne ønsker at møde relevant indhold som de kan se en mening med
 • Voksne søger anderkendelse af deres erfaringer og behov
 • Voksne kan lide at møde tilpas variation i undervisningsmetoderne
 • Voksne vil være sammen med relations- og ledelseskompetente undervisere, der skaber et godt læringsmiljø og støtter når det er nødvendigt.

En del af succesen ved at undervise voksne kan klares hjemmefra i forbindelse med forberedelsen, mens en anden del er tacklingen af alt det uventede, der sker, når mennesker er sammen for at lære. Derfor er det godt også at kende til greb, som kan tages frem, når undervisningen ikke kører så gnidningsfri som vi forventede hjemmefra. Annette Hildebrand Jensen vil bl.a. give dig kendskab til disse greb under dagens oplæg.

Annette Hildebrand Jensen er uddannet lærer og kandidat i pædagogik. Har undervist voksne - herunder lærere - gennem 24 år og kan stadig lide det - og lærer stadig nyt. Annette er særligt optaget af, hvordan vi skaber undervisning, som motiverer og aktiverer deltagerne. Idag underviser Annette både i læreruddannelsen, adjunktuddannelser og ude i organisationer hvor viden skal “gives videre” til kolleger og medlemmer. Annette er lige udkommet med en bog “101 metoder til undervisning af voksne og unge” på Hans Reitzels Forlag.

Dag 3: Oplæg

Beskrivelsen opdateres løbende

Foreløbig beskrivelse af faglige workshops (dag 2)

På Sommerhøjskolen har du mulighed for at vælge én af nedenstående workshops på dag 2. Tilmelding til workshop foregår ved tilmelding til Sommerhøjskolen. Husk at du kun skal vælge én workshop. Tilmelding sker efter først-til-mølle.

Workshop A

Grafisk formidling v/ Anne-Sophie Helger, illustrator og grafisk designer
På denne workshop i grafisk formidling, vil du lære om, hvordan helt enkle tegninger og visuelle effekter kan bruges til at optimere din undervisning. Du vil blive introduceret til tegneteknikker igennem korte videoer og forskellige øvelser. Øvelserne er både individuelle og i makkerpar. Du vil også få mulighed for at afprøve grafisk formidling med afsæt i din egen undervisning. Igennem praktiske øvelser og sparring vil du, efter kurset, være klædt på til at bruge grafisk formidling i din egen undervisning. Med andre ord, vil du være i stand til at visualisere kompleks viden, som for eksempel sprogregler, således at deltagerne bliver bedre klædt på med din undervisning og husker nyt stof. Er du bevægelsesunderviser, kan dine deltagere f.eks. få glæde af din liste med tegninger af dagens øvelser, som de kan arbejde videre med efterfølgende.

Du behøver ikke kunne tegne på forhånd og alle er velkomne uanset fagområde.

Workshop B

Dansk undervisningskultur v/ Lise Heidemann Andersen, cand. mag i fransk og engelsk og underviser i dansk som andetsprog
Denne workshop er for de af FOF’s undervisere, der har anden baggrund end dansk.
På denne workshop bliver du mere fortrolig med dansk undervisningskultur og får en større forståelse for, hvad danskere lægger vægt på i undervisningen. Sammen undersøger vi, hvad der sker i klasselokalet, når lærer og kursister kommer fra forskellige undervisningskulturer og har forskellige forventninger til hinanden.
Det får du ud af workshoppen:

 • Bedre forståelse for dine kursisters forventninger til dig som lærer (herunder disciplin og autoritet – hvordan opnår man autoritet, når relationen mellem lærer og kursist er afslappet og uformel?)
 • Baggrundsviden om dansk undervisningskultur (herunder historisk perspektiv)
 • Erfaringsudveksling – du er ikke alene (herunder om kulturmødet – når der opstår misforståelser, og når man bliver klogere. Vi diskuterer emnet ud fra cases og jeres egne erfaringer fra hverdagen. NB: Tænk gerne over en situation, hvor du undrede dig over dine danske kursister)
 • Og måske et godt grin

Workshop C

Det dialogiske og samarbejdende undervisningsrum v/ Annette Hildebrandt, lærer og cand.pæd.
”Tag ansvar for styringen – og del ansvaret for læringen med deltagerne”: sådan kunne man måske kort formulere voksenunderviserens rolle. Du har det primære arbejde at gøre hjemmefra og i undervisningen er det deltagerne, der skal være de aktive.
 
Inden for de allerfleste fagområder vil der være rigtig god grund til at understøtte dialog og samarbejde i timerne. Dette for at deltagerne får mulighed for at koble stoffet til sig selv, men også for at få mulighed for at lære af andres oplevelser og forståelser. Dog har voksne det indimellem svært med at tale frit i undervisningen: de kan være generte, de kan føle sig usikre på det indholdsmæssige eller de er simpelthen ikke vant til at tage ordet i forsamlinger.
 
I dag ved vi, at den der lærer, er den der er aktiv. Derfor vil denne workshop give masser af inspiration til, hvordan man får alle voksne deltagere i gang med samarbejdet og det med stor respekt for vores forskellige personlige grænser. Vi skal se på, hvordan man kan gøre  undervisningen relevant, aktiverende, sjov og varierende: samtidig med at vi insisterer på at kursets indhold er i fokus. Vi vil blandt arbejde med
 
-  Korte samarbejder med dialog og diskussion
-  Længerevarende gruppearbejder med fokus på cases og erfaringer
-  Gode spørgsmål som giver deltagerne lyst til at tale med
-  Øvelser hvor vi rejser os op og gør noget sammen
-  Brug af post-its, video, tegninger og andre genstande
 
Der vil blive rig mulighed for at få tilrettelagt elementer til egen undervisning, så medbring endelig planer og tanker for et kommende forløb.
 
Du kan deltage i denne workshop uanset hvad du underviser i. Der vil dog være fokus på, hvordan dialog og samarbejde kan betyde noget, når man lærer kognitivt nyt.

Workshop D

Konfliktforebyggelse v/Nina Kongshaug, master i organisationspsykologi fra RUC og HR udviklingskonsulent, FOF’s sekretariat.
Som underviser kommer man ud for situationer eller dilemmaer, som man ikke altid ved, hvordan man skal håndtere. På denne workshop hører deltagerne om, hvad der får konflikter til at opstå.  I en struktureret ramme finder deltagerne sammen løsninger på at håndtere vanskelige situationer og dilemmaer, som kan opstå i undervisningen. 

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?

 • Erfaringsudveksling med andre FOF-undervisere om løsninger på de vanskelige situationer.
 • Fokus på egen kommunikation og tilgang til løsning af vanskelige situationer. 

Form
Workshoppen er praktisk orienteret. Vi tager udgangspunkt i situationer, udfordringer og dilemmaer, I som undervisere selv har oplevet. 

Målgruppen 
Denne workshop er for alle FOF’s undervisere, nye som erfarne.

Antal deltagere
Max antal deltagere: 10  

Workshop E

Instagram for nybegyndere v/ Kathrine Kristensen, digital markedsføringskonsulent, FOF og Anne-Nora Stensig, kommunikationskonsulent, FOF’s sekretariat.

På denne workshop får du en grundig introduktion til Instagram. Hvad er det? Hvem bruger det? Og hvordan kommer du i gang? Vi giver dig inspiration til at bruge Instagram privat, men også til hvordan du kan promovere din egen faglighed og dine kurser på Instagram. 

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?

 • En introduktion til Instragram som medie.
 • Overvejelser om temaer, strategi og idé med oprettelse af en Instagramprofil.
 • Inspiration til brug af billeder, video, boomerang m.m..
 • Viden om hashtags, filtre og tekst.
 • Konkrete idéer til hvordan du får følgere.
 • Hvordan fungerer Instagrams algoritmer. 

Form
Workshoppen veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Du kan forvente at få oprettet en profil i løbet af dagen, få inspiration til brug af mediet og komme i gang med din egen Instagramprofil. 

Praktisk info
Du skal medbringe din egen smartphone. Download gerne app’en Instragram inden workshoppen. 

Målgruppen
Denne workshop er for undervisere der ikke har erfaring med – eller begrænset erfaring med Instagram.

Antal deltagere
Max antal deltagere: 12

Workshop F

Anatomi
Beskrivelse opdateres løbende