Underviserkurser

Førstehjælp ved hjertestop

På dette førstehjælpskursus lærer du at håndtere en bevidstløs person med eller uden vejrtrækning. Du lærer at udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt, at bruge en hjertestarter, samt håndtere de vigtige minutter inden ambulancen ankommer.

Kursets indhold
Førstehjælpskurset varer 4 timer og omfatter: 
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • ABC-metoden
  • Basal genoplivning og brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftveje hos en voksen person

Kurset er en basisuddannelse, som alle kan deltage i.

Tid og sted

Kurset finder sted tirsdag den 15. januar 2019 fra kl. 09:00 – 13:00 og fra kl. 14.00–18.00. Vi er blevet nødt til at fordele kursets deltagere på 2 hold samme dag. Du vil snarligst modtage en mail med besked om, hvilket hold du er på. Er du i tvivl om, hvilket hold du er på, er du velkommen til at kontakte Nina Bak fra FOF’s sekretariat på nb@fof.dk eller på tlf. 40 11 42 42. 
Vær opmærksom på ny adresse for begge kurser: FOF’s Kursuscenter, Søndergade 74, 4. sal, Lokale 44, 8000 Aarhus.

Forplejning

Der vil blive serveret kaffe/te og kage på kurset.

Elektronisk bevis
Efter endt kursusdeltagelse får du et elektronisk førstehjælpsbevis, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. For at modtage kursusbeviset skal du oplyse kursus-underviseren om dit CPR-nummer på dagen for afholdelsen af kurset.

Praktisk information
Kurset indeholder øvelser, derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som du har bevægefrihed i, og som ikke sidder for stramt.

Undervisere
Bente Storgaard Dyrberg er uddannet førstehjælpsinstruktør i forsvaret og har afholdt førstehjælpskurser både for civile og i militært regi. Hun er derudover uddannet førstehjælpsinstruktør i Røde Kors med løbende opkvalificering.

Frank Christensen Lassen har undervist i førstehjælp hos FOF i mange år og underviser også i hjemmeværnet.

Pris
Kurset er gratis at deltage i for FOF’s undervisere. Tilmelder du dig men bliver forhindret i at deltage, bedes du skrive til Helle Dannemand og meddele hende dette på: info@fof.dk.

Bliver du forhindret i at deltage på selve dagen for afholdelsen, bedes du meddele Nina Bak dette på tlf.: 40 11 42 42.
Vi har indført et udeblivelsesgebyr på 300 kr., som du vil blive pålagt, hvis du udebliver uden at meddele os det.

Tilmelding
Du tilmelder dig kurset via dette link

Kurset gennemføres ved minimum 8 deltagere. Der er et max på 32 deltagere.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nina Bak på FOF’s sekretariat på tlf.: 40 11 42 42 eller e-mail: nb@fof.dk