Underviserkurser

Folkeoplysningens grundkursus

•    Er du nysgerrig efter at vide mere om folkeoplysningen?
•    Vil du vide mere om, hvilken tradition du er en del af i FOF?
•    Og vil du høre mere om – og få tips til – den særlige pædagogik, som vi arbejder med i folkeoplysningen? 

Som noget nyt tilbyder FOF nu gratis grundkurser i folkeoplysning. Kurset består af to moduler à 6 timer. FOF-fællesskabet dækker udgifterne til instruktør.

Kurserne giver deltagerne konkrete voksenpædagogiske værktøjer, som de kan anvende i praksis i deres undervisning. De får eksempelvis viden om, hvordan de skaber et godt fagligt og socialt miljø på holdet, og de får værktøjer til konfliktløsning. Derudover får de et indblik i FOF og folkeoplysningen, og der bliver sat fokus på, at de som FOF-undervisere har en rolle som ambassadør for FOF og folkeoplysningen.

Formålet med FGK er at give et godt afsæt for at undervise og lave aktiviteter i aftenskolen og blandt fordelene er:

1.    Du kommer til at kende den større sammenhæng, som du er en del af, og de værdier som folkeoplysningen står for.
2.    Du får viden om folkeoplysningens særlige pædagogik. På kurset bliver bl.a. drøftet, hvordan fx værdier som ligeværdighed og åbenhed kan omsættes i den pædagogiske praksis, når du står med dine deltagere.
3.    Du får via kurset et netværk med dine FOF-kolleger

Kurset veksler mellem oplæg og aktiv deltagelse i diskussioner og idéudveksling.

Lidt om modul 1: Overblik og indblik

Når du underviser i aftenskolen er du en del af en større bevægelse. Du får historien om den folkeoplysende bevægelse. Vi ser på historien for at forstå nutiden.

Du får en nærmere præsentation af FOF og din rolle som ambassadør for FOF og for folkeoplysningen generelt. Vi tager et lille dyk ned i folkeoplysningsloven og sætter spot på, hvilke muligheder og krav, der ligger i loven ift. jeres undervisning og aktiviteter.

I får mulighed for at tale sammen og drøfte, hvordan I ser jer selv og jeres undervisning ift. de folkeoplysende værdier og formål.

Lidt om modul 2: Læring, pædagogik og deltagelse

Gennem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling skal vi sammen finde svar på spørgsmål som:

1.    Hvordan sikrer du, at deltagerne får så megen og god læring som muligt?
2.    Hvordan kan du tilrettelægge undervisning/aktiviteter, hvor der er dialog og højt til loftet?
3.    Hvad betyder det for din rolle som underviser, at deltagerne er voksne mennesker?
4.    Hvordan får du holdet til at fungere, så der er trivsel både fagligt og socialt?

Til alle oplæg og øvelser er der værktøjsark og baggrundsartikler, hvor du sammen med de øvrige deltagere kan fordybe dig mere i tanker og teorier om pædagogik, didaktik og læring.

Når du har været igennem begge moduler får du et kursusbevis.

Instruktør er Hans Moss, der har gennemgået Dansk Folkeoplysnings Samråds instruktøruddannelse i Folkeoplysningens Grundkursus. Derudover er Hans Moss formand i FOF-MidtVest og netop nomineret til Aftenskolernes Pris i kategorien Aftenskolens Ildsjæl.

Hvis du vil vide mere om Folkeoplysningens grundkursus er du velkommen til at kontakte Nina Aizen Kongshaug, nk@fof.dk, i FOF’s sekretariat.