Underviserkurser

Livreddende førstehjælpskursus for FOF’s undervisere - Esbjerg

På dette 4 timers kursus vil du blive undervist i livreddende førstehjælp og få demonstration af en hjertestarter.

Som underviser i FOF møder vi mange mennesker hver dag, og vi kan komme ud for at en bliver dårlig, hvad gør vi så? Hvordan kan man se, om det er hjertestop, eller om det er noget, som minder om det? 

På førstehjælpskurset lærer du desuden om: 

  • Førstehjælp til bevidstløse uden normal vejrtrækning 
  • Træning i brug af hjertestarter (AED) 
  • Træning i hjertemassage 
  • Træning i kunstigt åndedræt 
  • Praktisk træning på øvelsesdukker 
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
  • At lægge en bevidstløs med vejrtrækning i stabil/aflåst sideleje 

Underviser
Underviser Toni Hørup er uddannet hjertesygeplejerske og har gennem mere end 20 år arbejdet med hjertepatienter, de første 10 år indenfor akutområdet, dernæst 12 år med rådgivning af hjertekarpatienter og deres pårørende i Hjerteforeningens Rådgivningscentre i Esbjerg og Kolding. De sidste 3 år har hun været selvstændig. Udover sygeplejerskeuddannelsen har Toni taget en overbygning indenfor kognitiv psykologi og kurser i ACT.

Tid og sted
Kurset afholdes 2 gange, og du kan enten deltage mandag den 5. marts, kl. 13.00 – 17.00 eller lørdag den 7. april 2018, kl. 9.30 - 13.30. Kurset afholdes i underviser Toni Hørups lokaler, Sct. Joseph, Jyllandsgade 79C, 6700 Esbjerg.

Pris
FOF’s hovedbestyrelse har besluttet, at alle FOF’s kurser til underviserne finansieres af FOF i 2018, og kurset er derfor gratis for underviserne at deltage i.

Bevis
Du vil efter kurset modtage et bevis fra Dansk førstehjælpsråd.

Tilmelding 
Hvis du er interesseret kan du eller din leder tilmelde dig via billetsystemet place2book.

Du kan tilmelde dig kurset mandag den 5. marts 2018 her

Du kan tilmelde dig kurset lørdag den 7. april 2018 her

Kurset gennemføres ved minimum 8 deltagere. Der er et max på 16 deltagere.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Nina Kongshaug, nk@fof.dk eller 31 32 17 36, i FOF's sekretariat.