Underviserkurser

Styrk din stemme - Stemmekursus - Aarhus (Venteliste)

- Er din stemme dit vigtigste arbejdsredskab? Så se her… 

Målgruppe
FOF’s undervisere

Kursusindhold
Som underviser har du et stemmekrævende erhverv, og du er derfor afhængig af en sund og holdbar stemme. Med stemmen som et vigtigt arbejdsredskab er du nødt til at være bevidst om, hvordan du bruger stemmen, så du undgår belastende gener som hæshed, træthed i stemmen, øget rømmetrang, ømhed/smerte, følelsen af en ”klump” i halsen, manglende luft til at gennemføre sætninger og stemmesvigt m.v. På dette kursus lærer du, hvordan du bruger stemmen hensigtsmæssigt, så du ikke overbelaster din stemme, og så slid og skader undgås. Gennem professionel vejledning og masser af konkrete krops- og stemmeøvelser får du redskaber til at ændre dine stemmevaner og finde/genvinde din stemmes naturlige styrke. En stemme, som klinger frit og ubesværet, gør dig samtidig i stand til at kommunikere langt mere effektivt, og medvirker til at dit budskab nemmere trænger igennem. Dette unikke stemme kursus består af 2 x 6 timers undervisning (inkl. pauser) og afvikles som holdundervisning med minimum 8 deltagere og max 10 deltagere.

Modul I har fokus på: Stemmeapparatet og dets funktion, kropsholdning (herunder div. krops-/afspændingsøvelser), åndedræt og optræning af støttefunktion.

Modul II har fokus på: Stemmeøvelser (ift. adduktion (lukke), smidigheds-, artikulations- og klangøvelser), stemmehygiejne, individuel rådgivning og feedback.

BEMÆRK: Dette er et kursus, hvor vi arbejder med talestemmen (det er ikke et sangkursus).

Underviser
Talepædagog Henriette Lundbøl.

Henriette Lundbøl er diplomuddannet rytmisk sanger og sangpædagog ved Det Jyske Musik-konservatorium (cand. musicae), samt uddannet talepædagog.
Med denne særlige baggrund har hun gennem en lang årrække opbygget stor erfaring og ek-spertise i arbejdet med stemmen på et højt niveau. Henriette Lundbøl har undervist siden 1996, og er hermed en erfaren og alsidig underviser, der har arbejdet med et hav af forskellige stemmetyper. 

Med sin unikke viden omkring stemmer og stemmebrug er Henriette Lundbøl en anerkendt underviser, der med udgangspunkt i, at hver stemme har sit eget personlige særpræg, arbejder ud fra sammenhængen mellem stemme, krop og psyke. Henriette Lundbøl arbejder som privatpraktiserende sang- og talepædagog, hvor hun underviser private og erhvervsfolk, samt afholder stemmekurser og workshops.

Tid og sted
Modul I finder sted fredag den 23. februar, kl. 10.00-16.00 hos FOF Aarhus, Brobjergskolen, bygning A, 1. sal, lokale 211, Frederiks Allé 20, 8000 Aarhus C.

Modul II finder sted fredag den 2. marts, kl. 10.00-16.00 hos FOF Aarhus, Brobjergskolen, bygning A, 1. sal, lokale 211, Frederiks Allé 20, 8000 Aarhus C.

Pris
FOF’s Hovedbestyrelse har besluttet, at alle FOF’s kurser til dig som underviser finansieres af FOF i 2018, og kurset er derfor gratis for dig at deltage i.

Tilmelding 
Hvis du er interesseret, så kan du eller din leder tilmelde dig via billetsystemet Place2Book her.

Der er et max på 8 deltagere.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nina Kongshaug, nk@fof.dk eller tlf. 31 32 17 36, i FOF's sekretariat.