Musikundervisning og sang

Sangatelieret v. Vibeke Rolskov

Den anderledes Sangskole
Sangatelieret er en sangskole, hvor den enkelte stemmes naturlige potentiale frigøres via dybdegående lytten, via faglig kompetent sangteknik, via legende indgange og musikalsk kreativitet. Vibeke Rolskov er erfaren konservatorieuddannet sanger og sangunderviser, som kan analysere din stemme og fordre optimal udvikling, uanset hvilket niveau, du synger på, uanset stemmetype. Der arbejdes i en særlig kombination af mange års professionel erfaring - og altid frisk, kreativ intuition.
I Sangatelieret er sangens vitale betydning for mennesket i fokus.
For yderligere oplysninger og tilmelding til kurser:
Kontakt Vibeke Rolskov tlf. 2859 0916 (sms) eller lysetssang@hotmail.com

NYT: TO GENERATIONER i SANGATELIERET
I år tilbydes tillige undervisning af Jara Alexandra Rolskov tlf. 2896 7728 jaraart@live.dk
Jara er Vibekes datter og selv erfaren sanger både i solistisk og korisk arbejde, aktiv ildsjæl i ”Det hem´lige teater” Aalborg og musiklærerstuderende. Jara har stærk musikalsk intution og præcis lytten, kombinerer gerne sang og musik med en drama-indgangsvinkel. Hun tilbyder undervisning i SANG, solo- og grupper.

Vibeke Rolskov er konservatorieuddannet sanger og sangpædagog med omfattende solistisk koncert- og operaerfaring i ind- og udland. Hun er også forfatter, kunstner og kordirigent gennem mange år.Vibeke tænker kreativt nyt om sang, og udvikler nye legende indgange og veje. Hun er desuden erfaren guide for meditation og intuitiv sang. Se gerne mere på www.lysetssang.dk  

For yderligere oplysninger og tilmelding til kurser: Kontakt Vibeke Rolskov,  2859 0916 (sms) eller lysetssang@hotmail.com