Musikundervisning og sang

Classic - Solosang videregående

Den dybdegående, klassiske solo-sangundervisning

Mellem og videregående niveau.

Bliv virkelig inspireret og fagligt dygtig. For dig, der ønsker at gå videre med stemmens optimale udvikling og potentialer. Der arbejdes med detaljeret sangteknik, musikalsk frasering, klang og udtryk. Fortrinsvis klassisk sang.

Repertoire og programmer sammensættes, der passer til netop dig og dit stemmefag. Gerne til forberedelse af koncerter, prøver, musikuddannelse.
 Nodekendskab og øvemulighed forudsættes. Hvis du ikke har dette, men alligevel brænder for at begynde dette forløb, tag en forudgående samtale med Vibeke. Bladsang og prima vista øvelser kan indflettes.

Koncert planlægges efter ønske. 
Akkompagnementstimer med pianist efter ønske, påregn i så fald udgift. Individuel tid tildeles den enkelte efter aftale med Vibeke.