Specialundervisning for voksne

Undervisning af handicappede
FOF har i mange år undervist deltagere med forskellige handicap - bevægelseshæmmede, mange former for psykisk handicappede og dansk for ordblinde. Undervisningen er tilrettelagt som kompenserende specialundervisning. Deltagerne optages på små hold, hvor der tages hensyn til deres specielle handicap. Vi samarbejder gerne og kan tilbyde en velkvalificeret lærerstab. Ønske om oprettelse af hold kan ske til FOF på tlf. 7025 5050.

Specialundervisning for voksne

Ridning for bevægelseshæmmede

Specialundervisning for voksne

Svømning for bevægelseshæmmede

Specialundervisning for voksne

Dansk for ordblinde

Gå til undervisning formiddag, eftermiddag eller aften! Ring til os på tlf. 7025 5050 Start når du kan - løbende optagelse på alle kurser. Vi laver gerne flere kurser efter behov også på arbejdspladsen.
Specialundervisning for voksne

Tilbud til udviklingshæmmede