Sprogkurser

Dansk for ordblinde

Gå til undervisning formiddag, eftermiddag eller aften!
Ring til os på tlf. 7025 5050

Start når du kan - løbende optagelse på alle kurser.

Vi laver gerne flere kurser efter behov også på arbejdspladsen.

Styrk ordblinde medarbejdere på arbejdspladsen

På arbejdsmarkedet er der til stadighed øgede krav til at kunne læse og kommunikere på skrift, hvad enten det handler om at bruge en computer, læse manualer og planer, lave dokumentation eller udfylde skemaer.
Udover at være en aftenskole, er FOF Vendsyssel en professionel uddannelsesudbyder for erhvervslivet, hvor et vigtigt fokusområde er virksomhedsrettet undervisning for ordblinde medarbejdere. Læs mere


Få gratis kurser til at styrke ordblinde medarbejdere

Opkvalificerede medarbejdere er mere fleksible, effektive og har større selvværd og jobglæde. Et målrettet ordblindekursus gavner hele virksomheden, når læse- og skrivesvage medarbejderes potentiale styrkes og udvikles, og den ordblinde medarbejder vil meget gerne vil bruge tid og kræfter på at træne og lære nye værktøjer, når det gøres legalt i virksomheden at være ordblind.


Et samarbejde med FOF Vendsyssel omfatter gratis tilbud om:

•    Afklaring af, om man er ordblind og dermed berettiget til undervisning
•    Udarbejdelse af individuelle undervisningsplaner
•    Undervisning hos FOF eller på arbejdspladsen – i eller udenfor arbejdstiden
•    Mulighed for op til 80 timers undervisning


Sådan foregår det, og sådan kommer I som virksomhed i gang

Undervisningen er skræddersyet til den enkelte medarbejders jobmæssige behov, og der undervises på små hold. Undervisningen kan foregå dag eller aften på arbejdspladsen eller hos FOF Vendsyssel i Hjørring og Frederikshavn.
FOF Vendsyssel har en lang tradition for at undervise i dansk for ordblinde. Vi tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov, og undervisning sættes i gang med kort varsel og etableres på de lokaliteter og tidspunkter, der passer virksomheden bedst.

Ring og hør nærmere på 7025 5050.
Vi kommer også gerne til virksomheden og snakker om det!