Sprogkurser

Dansk sprog og kultur

Her er dansk for Expats

for dig som er ny i Danmark, og for dig, som har boet i Dan­mark et stykke tid og gerne vil lære mere om dansk sprog og kultur, om danskere og om Danmark.

Du lærer om sprogets nuancer og særpræg, om sjove egenskaber ved dansk udtale, om de til tider mærkværdige danskere.

Hvad er særligt ved dansk kultur og den måde den påvirker verden på.

Bøger og andet materiale aftales med underviser 1. kursusgang.