Praktisk info

Kursuskatalog
Her kan du blive orienteret om de mange spændende kursustilbud og tilmelde dig.

Tilmelding

På www.fof-vendsyssel.dk

Det er også muligt at tilmelde sig sådan:
Ring på tlf. 7025 5050 eller send e-mail til: info@fof-vendsyssel.dk (oplys holdnr., cpr.nr., navn og adresse) eller direkte på kontoret på adressen Vestbanegade 5 1. sal 9800 Hjørring

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 10:00-16:00

Der er forudtilmelding til alle kurser og foredrag

Ved hvert hold står der i hvilken by, kurset eller foredraget finder sted.

Ved tilmelding på hjemmesiden betales med Dankort eller MobilePay

Ved tilmelding pr. mail eller telefon modtager du en mail med betalingsID til netbank, eller indbetalingskort kan evt. fremsendes pr. post.

Kursuspris
Kursuspris er vist ved de enkelte kurser. Priser med * foran gælder for pensionister og efterlønsmodtagere, som bor i Brønderslev kommune. Bøger og andet undervisningsmateriale til personlig brug - samt udgifter i forbindelse med ekskursioner betales af deltagerne.

Unge rabat
Er du ung under 25 år, så kan du få 100 kr. i rabat på alle FOF's kurser.
Udnyt din rabat - kom med på kursus!
På kurser for og med børn er der ingen unge rabat!

Hvem kan deltage
FOF’s kurser er tilrettelagt for voksne, og unge fra 15 år kan deltage på kurser. Se også kurser særligt tilrettelagt for og med børn.
Alle interesserede er velkomne til at deltage - uanset hvilken kommune, de bor i. Dog er der særlige tilbud for særlige målgrupper – se under de enkelte kurser.­

Undervisningstiden
En lektion er på 55 minutter, hvoraf 10 minutter er pause. Underviseren planlægger undervisning og pauser indenfor kursus tiden.

Framelding

Kurser: Det er meget vigtigt, at du framelder dig, hvis du alligevel ikke kan deltage. Manglende betaling betragtes ikke som framelding. Framelding skal ske inden 10 dage før kursets start. Det indbetalte kursusgebyr vil blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 50 kr. Herefter er tilmelding bindende og gebyret kan ikke refunderes.

Særligt for foredrag og udflugter: Tilmeldingen er bindende, og der foretages ikke tilbagebetaling, uanset hvornår afbud gives.

Aflysning
Hvis et hold ikke kan starte, vil du få besked på email, og hele kursusgebyret refunderes.

Gælder alle fag
Der tages forbehold over for ændringer, trykfejl og lærernavne, idet en lærer kan blive forhindret i at gennemføre den aftalte undervisning.

Faglige spørgsmål
FOF's lærere vil med glæde besvare faglige spørgsmål, inden kurserne starter. Sekretariatet oplyser telefonnummer.

Kursusservice

Vi hjælper gerne med at arrangere kurser for firmaer, foreninger og private. Vi sørger for lokaler, lærere, foredragsholdere m.v.

Lokaler
FOF anvender fortrinsvis kommunale lokaler. Tilgængeligheden er normalt god. Der kan dog være undervisningssteder, hvor tilgængeligheden ikke er på ønsket niveau endnu. FOF søger løbende at indtænke forbedret tilgængelighed for handicappede og andre med særlig behov.

Ferier
Der undervises normalt ikke i skolernes ferier. Se ferieplan under fanen: Ferier & fridage.

Om www.fof.dk

FOF betragter også de oplysninger der modtages via Internet som fortrolige og f.eks. e-mail adresser, telefonnumre m.m. vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer som FOF er uden indflydelse på.