FVU-undervisning

 

FOF-Vest tilbyder GRATIS:

FVU-undervisning i dansk, engelsk og digital. Danskundervisningen kan foregå hos FOF-Vest eller i en virksomhed, medens engelsk- og digitalundervisning kun tilbydes hos virksomheder.

Du kan læse mere om tilbuddene i vores brochurer, som du kan downloade her:

FVU-dansk, FVU-engelsk, FVU-digital, FVU Styrk dine medarbejdere.

FVU-undervisning er for alle over 18 år, der ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk og digital enten for at kunne leve op til fremtidens krav om fortsat læring og udvikling eller for at få mulighed for at tage en erhvervsuddannelse.

FVU-dansk og FVU-engelsk består af 4 trin, der hvert afsluttes med en eksamen.

Inden undervisningens start bliver hver deltager testet, og på baggrund af testen udarbejdes der en undervisningsplan for den enkelte deltager.

Hvis du er i arbejde og deltager i et kursus i arbejdstiden, kan du søge økonomisk støtte og kompensation hos Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Her kan du læse mere om reglerne, og om du er berettiget til at modtage SVU.

Du er velkommen til at kontakte projektkoordinator Jette Hoffgaard, tlf. 51786927, jho@fof-vest.dk for at høre mere om FVU-undervisningen.


FVU-undervisning

FVU-dansk

FVU-undervisning

FVU-engelsk

FVU-undervisning

FVU-digital

FVU-undervisning

FVU-erhverv

FVU-undervisning

FVU-hold