Historie

Danmark i Syd- og Sønderjylland

Et praktisk kursus i Danmarks historie.

Kurset er en vekselvirkning mellem korte introduktioner/samtaler om de forskellige tidsperioder i Danmarkshistorien indtil 1800-tallet. Hver anden gang er man ude af huset på besøg på steder i regionen, der fortæller om denne tidsperiode.
Kurset planlægges fortsat næste år med særligt fokus på krige og genforening i forbindelse med 100-året for Genforeningen 2020.
Kursuslederen er lærer; har tidligere undervist i bl.a. historie og samfundsfag. Nu uddannet turistfører og arbejder som guide i store dele af landet. Poul Erik Rosenberg Jespersen er den eneste rundviser i Kolding lige nu; er tilknyttet Christiansfeld Centret som guide, er rundviser ved Kongernes Jelling og har jævnligt rundvisninger i Ribe og Fredericia.
Samtidig med kurset får man altså en professionelt guidet tur i 5 spændende områder på vores egn, som tilsammen giver et billede af vort Danmark. 
Forløbet foregår i månederne november, december, januar og februar. På turgangene skal deltagerne selv sørge for transport, men der vil formodentligt kunne arrangeres samkørsel på holdet.