Historie

Den danske guldalder

Den første halvdel af 1800-tallet var en helt særlig periode inden for dansk litteratur og kunst. Fra denne periode kommer mange af vore kendte kunstnere som Adam Oehlenschläger, H. C. Andersen, Bertel Thorvaldsen og Søren Kierkegaard, for blot at nævne nogen.
Periodens malere, som fx C. W. Eckersberg, var med til at tegne det idylliske billede af Danmark, som støttede den nationale vækkelse, som førte til, at vi fik grundloven i 1849. 
Efter en introduktion fortælles/samtales hver kursusgang om en af de kvinder og mænd, som repræsenterede forskellige kunstarter i perioden
Kurset kan give en god baggrund for at forstå udviklingen i 1800-tallet, som senere førte til to krige med Prøjsen og en efterfølgende Genforening, som vi fejrer 100-året for i 2020.
Underviseren arbejder som turistfører i København min. 50 dage om året og har under sin uddannelse beskæftiget sig både med kunsthistorien og specifikt med Guldalderen.