Natur og fritid

Fugletrækket og dets gåder

Lær om fugletræk og fuglenes liv hos FOF Vest

Fugletræk i Blåvand 

Hvert år trækker milliarder af fugle fra den nordlige halvkugle mod syd. Det er en fantastisk rejse på tusinder af kilometer. Mange af disse overvintrer i Afrika.

Hvordan finder de vej, og hvordan tæller man dette enorme træk?

Blåvandshuk er et af Europas bedste træksteder for disse fugle og her holdes øje med trækfuglene, og der foretages ringmærkning af fugle.

Dette bliver vi meget klogere på, når vi besøger fuglestationen.

Info om Bent Jakobsen: 

  • Siden 1974 har jeg været tilknyttet Blåvand Fuglestation og arbejdet med fugletræk og ringmærkning af fugle.
  • I 1991 blev jeg ansat som naturvejleder ved Ribe Amt/Fiskeri- og Søfartsmuseet med udgangspunkt fra Blåvand naturcenter. Mine opgaver var at formidle naturen og kulturen i den nordvestlige del af amtet for skoler, børnehaver, lokalbefolkningen og turister. En stor del af turene foregik ligeledes i Vadehavet.
  • I forbindelse med nedlæggelsen af amterne i 2006 blev jeg overført til Varde Kommune, som ikke havde en naturvejleder. Her var jeg med i en arbejdsgruppe som skulle arbejde med den fremtidige naturvejledning i kommunen, hvilket førte til oprettelsen af NaturKulturVarde, som stadig står for formidlingen. 
  • I 2012 gik jeg på efterløn, men beskæftiger mig stadig med naturvejledning.