Personlig udvikling

Brænd igennem, uden af brænde ud

Vil du brænde tydeligere igennem med dit budskab, være mere i kontakt med dig selv, undgå nervøsitet og udbrændthed?
Vil du gerne modtages med glæde når du taler med/til andre mennesker? Vil du kende og kunne bruge dit fulde potentiale, når du arbejder med formidling, salg, foredrag, bestyrelsesposter osv. 

På kurset vil sundhedsplejerske, foredragsholder og virksomhedsejer Marianne Sigersted lede deltagerne igennem 3 intense dage med præsentationer, feedback, træning , mindfulness og performans og god energi.
Kurset er for dig som er forhandler, bestyrelsesmedlem, leder, politiker, virksomhedsejer eller noget helt andet.

På dette kursus arbejder vi med:
- at kunne motivere sine tilhørere
- at budskaber får en ”rød tråd”
- at du får en sikkerhed, et overblik og en tryghed ved at skulle præsentere 
- at du er tydelig for dine tilhørere
- opbygning af værdifuld præsentation
- kommunikationsredskaber
- performans

Kurset forløbet over 3 dage:

15. marts fra kl. 9.00 - 16.00
16. marts fra kl. 9.00 - 14.00
17. marts fra kl. 9.00 - 13.00