Sprog

Dansk for letøvede

Lær dansk i et hyggeligt miljø

Vi skal lære at bruge sproget både med hensyn til grammatik og ordforråd.

Du er på et niveau, hvor du kan præsentere dig selv og kan de fleste tal.

Kom om vær med.