FVU-Danskundervisning

Lær dansk | Gratis FVU-danskundervisning i Esbjerg
Er du usikker på det danske sprog og vil du lære mere? FOF tilbyder FVU-undervisning og dansk for udlændinge. Få danskundervisning, der passer dig.

Lær dansk - det åbner nye muligheder
Du har nu muligheden for at lære dansk og få gratis FVU-danskundervisning i Esbjerg. Du kan blive bedre til stavning og læsning på dansk, så du kan klare både uddannelse og arbejde. Vi tilbyder en uforpligtende test og vejledning, så du får FVU-danskundervisning, som passer nøjagtigt til dig. Læs mere her. 
Hvem kan benytte sig af gratis FVU-danskundervisning?
Den forberedende voksenundervisning er for alle over 18 år. Vores FVU-dansk hjælper dig i din uddannelse eller i dit arbejdsliv.
 
Vores undervisning er også dansk for udlændinge, som kan få en introduktion til det danske sprog, samt blive bedre til det skriftlige og mundtlige.
 
Hvornår kan jeg starte på gratis FVU-danskundervisning?
Vi holder løbende optagelse, og du bliver testet og får en vejledende samtale inden vi starter danskundervisningen. Testen foregår i vores lokaler i Kongensgade 70.
 
Vi afholder FVU-test og vejledningssamtaler på følgende datoer:

Torsdag den 17. januar kl. 16.30 – 18.30.
Torsdag den 21. februar kl. 16.30 – 18.30.
Torsdag den 14. marts kl. 16.30 – 18.30.
Torsdag den 11. april kl. 16.30 – 18.30.
Torsdag den 16. maj kl. 16.30 – 18.30.
Torsdag den 13. juni kl. 16.30 – 18.30.

 

Tilmelding på tlf. 51786927 eller jho@fof-vest.dk.

Undervisning Esbjerg: 

FVU-læsning dansk mandag kl. 12.30 – 14.45
FVU-læsning dansk mandag kl. 15.00 – 17.15
FVU-læsning dansk mandag kl. 17.00 – 19.15
FVU-læsning dansk tirsdag   kl.   9.00 – 11.15
FVU-læsning dansk tirsdag   kl. 15.30 – 17.45
FVU-læsning dansk onsdag  kl. 17.00 – 19.15
FVU-læsning dansk onsdag  kl. 15.00 – 17.15
FVU-læsning dansk onsdag  kl. 17.00 – 19.15
FVU-læsning dansk torsdag  kl.   9.00 – 11.15
FVU-læsning dansk torsdag  kl. 17.00 – 19.15

Undervisning Varde: 

FVU-læsning dansk mandag  kl. 16.00 – 18.15

Undervisning Vejen: 

FVU-læsning dansk tirsdag  kl. 15.00 – 17.15

Undervisning Ribe:

FVU-læsning dansk torsdag  kl. 15.00 – 17.15

FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse og skrive dansk. Du skal måske i gang med en uddannelse, hvor det er nødvendigt at kunne læse og skrive dansk, eller du har et arbejde, hvor du har brug for at læse og skrive dansk.

FVU-undervisningen er gratis for dig og forbedrer dine muligheder på arbejdsmarkedet, hjælper dig i din uddannelse og giver dig mange nye, sociale kontakter?

• Forstår du ikke altid det, du læser?
• Vil du gerne blive bedre til at formulere dig skriftligt?
• Vil du gerne være mere sikker i din stavning?
• Har du brug for at lære regler for tegnsætning?

SÅ MELD DIG TIL ET AF VORES DANSKKURSER!

Inden undervisningen starter, bliver du testet for, at du kan få den undervisning, der passer lige netop til dig.

FVU-dansk er for alle over 18 år.

FVU-dansk kan du tage på fire forskellige trin: trin 1,2, 3 og 4. Du kan begynde på det niveau, der passer til dig.

Trin 1
På trin 1 lærer du bogstavernes lyde og staver lette ord. Du lærer at læse og skrive små korte tekster.

Trin 2
På trin 2 lærer du grammatik og regler for, hvordan ord staves. Du lærer at formulere dig skriftligt og læse forskellige tekster.

Trin 3
På trin 3 lærer du forskellige teksttyper og læseteknikker. Du lærer grammatik og får et større ordforråd.

Trin 4
På trin 4 lærer du, hvordan du sætter dig ind i et fagligt område, hvordan du skriftligt får formidlet din viden, og hvordan du skriver rapporter og projekter. Derudover arbejdes der med læsestrategier. 

Tilmeld dig til FVU-dansk hos FOF-Esbjerg.
Kontakt FVU-koordinator Jette Hoffgaard
Tlf. 51786927 eller på jho@fof-esbjerg.dk

FVU-DANSK FOR VIRKSOMHEDER

FOF Esbjerg tilbyder GRATIS danskkurser til medarbejdere på større og mindre virksomheder. Det kan foregå på arbejdspladsen eller i FOF’s lokaler i centrum af Esbjerg.

Med et gratis FVU-kursus i dansk kan du styrke dine medarbejderes kompetencer, fastholde dem på arbejdsmarkedet og ruste dem til fremtidens krav.

Virksomheden får:

• Gratis danskundervisning.
• Opkvalificerede og kompetence medarbejdere.
• Tilfredse og progressive medarbejdere.
• 
En investering i dine medarbejderes kompetencer sikrer virksomhedens samlede viden og erfaring og dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

Brug evt. sæsonudsving til at opkvalificere dine medarbejdere. Du kan booke et temamøde/snusekursus som appetitvækker for dine medarbejdere.

Hvordan:
Alle deltagere bliver screenet for at opnå det optimale undervisningsforløb. Undervisning på små hold – individuelt tilrettelagt. 40 – 80 lektioner pr. trin. Mulighed for en prøve efter hvert trin.

FVU-danskundervisning er opdelt i 4 trin med vægt på:
læsning / stavning / skriftlig fremstilling.

På grundlag af ”kendt viden” bygger vi ovenpå, så medarbejderne bliver bed til:

• At forstå det skrevne.
• At læse effektivt.
• At stave bedre.
• 
Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag:
Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner.

Skemaer, manualer, sikkerhedsregler, deklarationer, vejledninger, e-mails, fagtige tekster m.m. er nogle af de tekster, vi kan arbejde med. Er kan også være tekster fra dagligdagen som aviser, opskriftler, huskesedler, beskeder eller lektiehjælp til børnene.

Finansiering
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder, hvis der er mindst 7 – 8 deltagere tilmeldt. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde.

Virksomheden kan søge tilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) www.svudk, når medarbejderen deltager i arbejdstiden. 

Tilmeld dig til FVU-dansk hos FOF-Esbjerg.
Kontakt FVU-koordinator Jette Hoffgaard
Tlf. 51786927 eller på jho@fof-esbjerg.dk

TEST DIG SELV – SPROGTEST
Kan du finde rundt i de snirklede sprogfælder og udfordrende bøjninger?

Ligge/lægge
A. Jeg ligger lige nøglerne på bordet. Der ligger de godt.
B. Jeg lægger lige nøglerne på bordet. Der ligger de godt.
C. Jeg ligger lige nøglerne på bordet. Der lægger de godt.

-ene/-ende
A. Han kom løbende gennem byen, for han ville nå at se lysene på juletræet
B. Han kom løbene gennem byen, for han ville nå at se lysene på juletræet.
C. Han kom løbende gennem byen, for han ville nå at se lysende på juletræet.

Nutids-r
A. Ændringen medføre, at jeg skal lære det hele udenad.
B. Ændringen medføre, at jeg skal lærer det hele udenad.
C. Ændringen medfører, at jeg skal lære det hele udenad.

Af/ad
A. Hun kiggede ud af vinduet og så, at bladene faldt af træerne.
B. Hun kiggede ud af vinduet og så, at bladene faldt ad træerne.
C. Hun kiggede ud ad vinduet og så, at bladene faldt af træerne.

Et eller to ord
A. Louise er computer ekspert og ansat til at produktudvikle.
B. Louise er computer ekspert og ansat til at produktudvikle.
C. Louise er computerekspert og ansat til at produktudvikle.

Nogen/nogle
A. Der var ikke nogen kager ved bageren, så de bagte nogle i stedet for.
B. Der var ikke nogle kager ved bageren, så de bagte nogen i stedet for.
C. Der var ikke nogle kager ved bageren, så de bagte nogle i stedet for.
 
Ejefald
A. Lines cykel er grøn, og Jens’ er blå.
B. Line’s cykel er grøn, og Jens’s er blå.
C. Lines cykel er grøn, og Jens’s er blå.

Navneords-r
A. Der er mange designerer på deres kontore.
B. Der er mange designere på deres kontore.
C. Der er mange designere på deres kontorer.

Og/at
A. Det er svært og sige, om hun kommer, inden jeg skal ned og handle.
B. Det er svært at sige, om hun kommer, inden jeg skal ned at handle.
C. Det er svært at sige, om hun kommer, inden jeg skal ned og handle.

Gængse sprogfælder
A. Min yndlingskage er brunsviger, men drømmekage smager også udmærket.
B. Min ynglingskage er brunsviger, men drømmekage smager også udmærket.
C. Min ynglingskage er brunsviger, men drømmekage smager også udmærket.

Find de rigtige svar her: B, A, C, C, C, A, A, C, B, A