Sprogkurser

Russisk 3

For dig, der kan gøre dig forståelig på sproget i hverdagssituationer, men ønsker at tale et mere flydende fremmedsprog. Vi læser og taler sammen om relevante emner og har sideløbende skriftlige/grammatiske øvelser.