Praktiske oplysninger

Tilmelding kan ske på følgende måder

Her på siden,
ring til FOF Aalborg på tlf. 98 13 82 33
eller direkte på kontoret på adressen:

Hobrovej 465E
9200 Aalborg SV

Foredrag

Tilmelding/ betaling af foredrag sker via hjemmesiden www.fof-aalborg.dk.

Har du ikke mulighed for at booke via en computer, kan billetter købes ved personlig henvendelse ved FOF, Hobrovej 465E, 9200 Aalborg SV.

Købte billetter kan ikke refunderes.

Kursusgebyr

Kursusgebyret er anført ved de enkelte kurser. Rabatprisen gælder for personer, der tilhører en af følgende grupper og bor i Aalborg Kommune: 

- Arbejdsledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Unge mellem 18-25 år
- Studerende med gyldigt studiekort samt berettigelse til SU
- Personer på 65 år og derover

Bevæg dig for livet (Ekstraordinær rabat på bevægelseshold)

For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune et ekstraordinært tilskud på 20 kr. pr. lektion
ved deltagelse i bevægelsestilbud frem til den 1. juni 2022 til følgende grupper, som er bosat i Aalborg Kommune ved
kursusstart; førtidspensionister, dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
Denne pris står som "Bevæg dig for livet" ved de aktuelle bevægelseshold.

Betingelser

Bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig give os besked hurtigst muligt. Manglende betaling bliver ikke betragtet som afmelding. Framelding kan ske indtil 10 dage før kursusstart. Det indbetalte beløb vil da blive tilbagebetalt, men med fradrag af 60 kr. i administrationsgebyr. Tilbagebetaling af kursusgebyr senere end 10 dage før kursusstart er ikke muligt. Hvis FOF må aflyse et kursus tilbagebetales det fulde kursusgebyr. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 50 kr.

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. I tilfælde af force majeure, vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb, med mindre der som f.eks. under COVID-19 indføres hjælpepakker til dækning af tilbagebetaling.

Gælder alle fag

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Vi forbeholder os desuden ret til ændring af underviser, undervisningstider og -steder.

Om webstedet

FOF betragter også de oplysninger der modtages via internet som fortrolige og f.eks. e-mail adresser, telefonnumre m.m. vil ikke blive videregivet til trediemand. Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer som FOF er uden indflydelse på.

Læs vores privatlivspolitik her.