Sprog

Hebraisk 1 (nyhebraisk)

billede af gadeskilt til brug for hebraisk sprogundervisning

Begynderkursus i ny-hebraisk. Du får en indføring i det hebraiske alfabet og dets udtale, og gennem praktiske øvelser lærer du det mest basale ordforråd, så du bliver i stand til at begå dig i helt enkle situationer. Kurset giver dig også et indblik i kultur og omgangsformer.

Undervisningsmaterialerne er ikke inkluderet i prisen.