Rabat og regler

Tilskud

Aarhus Kommune giver tilskud til nogle bestemte grupper af kursister, derfor kan vi tilbyde vores kurser til en lavere pris for dem, der er bosiddende i Aarhus Kommune.  Dette gælder på alle hold som hører ind under folkeoplysningsloven, hvilket er ca. 99% af vores kurser. 

Pristyper

Stjerneprisen (*pris) gælder på hold, hvor der under info kan ses en *pris, og det er kun for kursister som er:      

 • over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet
 • pensionister eller førtidspensionister 
 • efterlønnere
 • arbejdsledige
 • deltagere med et fysisk eller psykisk handicap i forhold til emnet. 

Holdet skal være afsluttet senest kl. 18.00, og deltagerne skal være bosiddende i Aarhus kommune. Studierabat gælder på hold, hvor der under info kan ses en studerende pris, og kun for kursister som er:  

 • studerende på SU-berettiget uddannelse
 • lærlinge. 

Deltagerne skal være bosiddende i Aarhus Kommune, og der er rabat på næsten alle hold. 

Regler og liste over godkendte dokumentationsformer

For at kunne få rabat ved FOF skal du fremvise dokumentation. Du kan kun bestille en billet med rabat til hvert foredrag.  

 • Over 60 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet: Tag på FOF’s kontor (H. H. Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C)  for at underskrive en Tro & Lov Erklæring på, at du ingen arbejdsindtægt har. 
 • Pensionister: Pensionsmeddelelse, bus/togkort eller lign. 
 • Efterlønnere: Lønseddel fra a-kassen. (Standard efterlønsbevis som alle over 60 år modtager, kan ikke godtages.) 
 • Forsikrede arbejdsledige og kontanthjælpsmodtagere, som er tilknyttet jobcenteret: Kopi af kvitteringen for den elektroniske bekræftigelsesprocedure, som du får når du ugentligt bekræfter ledighed på Jobnet.
 • Studerende på SU-berettiget uddannelse: Studiekort med gyldighedsdato. Studerende fra Aarhus Universitet, skal fremvise både indskrivningsbekræftelse og studiekort. Oversigt over SU udbetaling. 
 • Lærlinge: Underskrevet uddannelsesaftale. 
Samtlige dokumenter kan naturligvis modtages eller returneres via post eller email. 
 
Nogle af FOFs kurser afvikles med offentlige tilskud, andre uden. Kurserne er åbne for alle, voksne såvel som børn. Børn kan dog kun efter forudgående aftale med FOF tilmelde sig hold, som ikke er annonceret som børne- eller voksen/barn-hold. Arbejdsledige kan deltage i alle FOFs kurser, også i dagtimerne, uden at det får indflydelse på dagpengene. Også deltagere fra andre kommuner er velkomne. 
 
Undervisning på små hold: Specialundervisning for deltagere, som pga. en lidelse eller et handicap har behov for individuelt tilrettelagt undervisning. Da kommunerne yder særlige tilskud kræves det, at deltagerne ved første fremmøde underskriver en tro- og loveerklæring. 

Tilbagebetaling

 

Tilbagebetaling kan ske indtil to uger før kursets planlagte start. Herefter er tilmelding bindende, og gebyret kan ikke refunderes. Ændringer til undervisningssted og underviser samt aflysninger/forlængelser pga. sygdom el.lign. berettiger ikke til tilbagebetaling.  Hvis du ønsker at afmelde dig fra et kursus eller et foredrag hos FOF Aarhus, bliver der trukket et administrationgebyr på kr. 100,- fra dit kursusgebyr før tilbagebetalingen. Det resterende beløb tilbageføres herefter til din Nemkonto. Kan et hold ikke etableres, returneres hele kursusgebyret.

Oplysning om klagemuligheder


En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@fof-aarhus.dk.