Matilde Kimer: Det nye Rusland og Putins projekt

Billede af Matilde Kimer 

Det nye Rusland og Putins projekt 
Af Martin Armbrust, stud.mag i historie, Aarhus Universitet


Rusland siden revolutionen

Foredraget startede med en kort gennemgang af Ruslands historie de sidste 100 år. Særligt fokuserede Matilde på konflikten med Ukraine. Hele regionen var ramt af en kritisk mangel på fødevarer i starten af 1930’erne, og det gik særligt hårdt ud over Ukraine, hvor mange indbyggere døde af sult. Det er stadig et ømt punkt i forholdet mellem de to lande i dag.

Bag om Putin
Efter denne gennemgang fortsatte foredraget til det helt store omdrejningspunkt, Vladimir Putin. Boris Jeltsin valgte ham som arvtager til præsidentvalget, og Putin blev udpeget uden demokratisk valg i år 2000. Siden blev regeringspartiet, Forenet Rusland, bygget op omkring Putin for at understøtte hans magt. Fra starten har Putin ikke lagt skjul på sine anti-amerikanske holdninger, og han mener, at EU blot er USA’s nikkedukke. Det har været centrale dele af de holdninger, der ligger til grund for hans politik. Hans forhold til Assadstyret og Gadaffi har også delvist haft udgangspunkt dér. Hans holdninger og førte politik blev illustreret med righoldige eksempler.

Ukraine – de nye tyskere?
Putin og hans ledelse så truslen for, at utilfredsheden i Ukraine kunne rykke til Moskva og dermed underminere deres magtbasis. Derfor blev billeder, der viste få nynazister blandt anti-russiske demonstranter i Kiev i forbindelse med den aktuelle konflikt i landet, blæst op og brugt til at påstå, at de alle var fascister. Der blev spillet på frygten for nazismen, og demonstranterne blev gjort til en art ”nye tyskere” i de russiske medier, og mange russere har antaget denne holdning. Den frygt har også været en del af motivationen bag tusindtallige russiske mænds kamp på pro-russiske styrkers side i Ukraine.

Assad, Gadaffi og EU
Putins Rusland har haft gode forhold til Assad og Gadaffis styrer. Gadaffi var en stor aftager af russiske våben, og blev siden hen Gadaffis fald brugt som propaganda mod USA og EU. Da Gadaffi blev dræbt af sine egne, var det ifølge russiske medier udtryk for, at Vesten blot havde været engageret i konflikten for at få skiftet lederen ud og ikke udtryk for reel interesse.

At de alligevel er gået ind i den syriske konflikt for nylig kan skyldes en række ting. En forklaring er, at det er for at få russernes opmærksomhed væk fra de facto fredsforhandlinger i Ukraine med den gruppe, de selv har kaldt fascister. En anden går på, at det er for at træne deres kampstyrker. Den mest gennemgående forklaring er dog, at Rusland har meget få venner blandt verdens ledere, og at russisk tilstedeværelse i Syrien derfor handler mere om at beskytte Assad end noget andet.

Vurdering
Matilde Kimer havde et tydeligt fagligt overskud og en unik fortællerevne. Hendes viden om Rusland, dets nabolande og landets forhold til EU og USA skinnede tydeligt igennem, og hele foredraget blev holdt med relevant og aktuel rød tråd.

Foredrag: Det nye Rusland og Putins projekt v. Mathilde Kimer
Tid: Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 19.00
Sted: Møllevangskolen
Arrangør: FOF Aarhus