Anton Larsen og Christoph Ellersgaard: Hvem er magteliten?

Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen
Hvem er magteliten?
Af Janus Sørensen, stud.cand.mag, Arabisk- og Islamstudier og Retorik, Aarhus Universitet

Faglig formidling på højeste niveau
De to unge sociologer fra Københavns Universitet, Anton Grau Larsen og Christoph H. Ellersgaard, har begået en genistreg i forskningsformidling for alle interesserede.

På et letforståeligt sprog formår de unge forskere at formidle deres viden til en bred befolkning, der altså ikke kun rummer universitetsstuderende og -undervisere, men også alle de, der er uden for den akademiske verden. Det er en stor bedrift, der udviser en særlig viden om et af forskningens ypperste formål - den skal formidles, så den er tilgængelig for hele samfundet.

Den danske magtelite
Larsen og Ellersgaard har undersøgt den danske magtelite, det vil sige de danskere, der reelt tager beslutninger, som har indflydelse på dig og mig. Ud af deres forskning kom der en liste med de 453 mest magtfulde personer i Danmark. Det forventelige resultat bekræftes; det er direktørerne og bestyrelsesformændene for de største danske virksomheder, der udfylder mange af de tunge pladser i deres kort over elitens netværk. Måske overraskende for nogen, finder vi dog også fagforeningskvinder og -mænd i nogle af de tungeste og mest indflydelsesrige positioner herhjemme.

Forskningsresultater uden omsvøb
Det to timer lange foredrags pointer står klart og tydeligt ved foredragets slutning, og det er tydeligt, at de to mænds sociologiske forskning er et vigtigt redskab til at analysere de magtfulde kræfter, der findes i Danmark. På trods af at et emne som Den danske magtelite let kunne blive farvet af politiske standpunkter, formår Larsen og Ellersgaard at navigere i et seriøst og ikke forudindtaget arbejde med en gennemsigtig metode, som bliver grundigt forklaret i begyndelsen af oplægget. På den måde bliver deres formidling ikke et spørgsmål om, hvilke partier i Folketinget man er mest enig med, men derimod et generelt slag for demokratiet og for åbenheden over for offentligheden.

De to forskeres data består udelukkende af oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden, ligesom resultaterne ligger frit fremme til gennemsyn, klar til at blive formidlet til arrangementer som FOF Aarhus’ foredrag. Dette er endnu en klar markør for den åbenhed, som bliver lagt for dagen i foredraget Hvem er magteliten? Anton Grau Larsen og Christoph H. Ellersgaard skal have stor cadeau for deres lette, humoristiske og samtidigt seriøse tilgang til et emne, der med garanti bringer sindene i kog, særligt hos de 453 danskere, der er omtalt med navns nævnelse i deres forskning.

For mere information og adgang til forskningen, se www.magtelite.dk.

Foredrag: Hvem er magteliten? v. Anton Grau Larsen og Christoph H. Ellersgaard
Tid: 24. oktober 2016 kl. 19.00
Sted: Dokk1
Arrangør: FOF Aarhus